Komisja Stopni Instruktorskich

KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

HUFIEC STARACHOWICE

Skład KSI:

Przewodniczący Komisji                      – hm. Mateusz Ślaski

Z-ca Przewodniczącej Komisji          – hm. Jarosław Piotrowicz

Sekretarz Komisji                                    – phm. Wiktoria Sajda 

Członkowie Komisji:
– hm. Katarzyna Hartung-Łebek
– phm. Karol Janeczek

Komisja Stopni Instruktorskich prowadzi próby instruktorów, harcerzy Hufca Starachowice na następujące stopnie:

przewodniczki / przewodnika

podharcmistrzyni / podharcmistrza

Posiedzenia KSI w roku harcerskim 2022/23 odbywać się będą w siedzibie Hufca ZHP, w każdą ostatnią sobotę miesiąca, a także w razie potrzeby w innym terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji.

Początek posiedzeń godz.: 12:00

  • 29.10.2022 – termin składania wniosków do dnia – 22.10.2022
  • 26.11.2022 – termin składania wniosków do dnia – 19.11.2022
  • 17.12.2022 – termin składania wniosków do dnia – 10.12.2022
  • 28.01.2023 – termin składania wniosków do dnia – 21.01.2023
  • 25.02.2023 – termin składania wniosków do dnia – 18.02.2023
  • 25.03.2023 – termin składania wniosków do dnia – 18.03.2023
  • 29.04.2023 – termin składania wniosków do dnia – 22.04.2023
  • 03.06.2023 – termin składania wniosków do dnia – 27.05.2023

Dokumentację na stopień przewodnika i podharcmistrza – „Wniosek o otwarcie próby” i „Wniosek o przyznanie stopnia”  należy przekazać drogą elektroniczną na adres ksi@starachowice.zhp.pl lub bezpośrednio do biura Hufca ZHP Starachowice, przynajmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia KSIH.

Kontakt z KSI:

  • e-mail: ksi@starachowice.zhp.pl
  • telefon: 600-260-634

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.