KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

HUFIEC STARACHOWICE

Skład KSI:

Przewodniczący Komisji                   – hm. Lidia Pokuszyńska

Z-ca Przewodniczącej Komisji          - hm. Jarosław Piotrowicz

Sekretarz Komisji                           – hm. Irena Tuchowska

Członkowie Komisji:

– phm. Karol Janeczek

Komisja Stopni Instruktorskich prowadzi próby instruktorów, harcerzy Hufca Starachowice na następujące stopnie:

przewodnikpodharcmistrz

przewodniczki / przewodnika

podharcmistrzyni / podharcmistrza

Posiedzenia KSI odbywają się w siedzibie Hufca w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 17:00, a także w razie potrzeby w innym terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji.

Terminarz spotkań KSI w roku harcerskim 2015/2016 :

  • 04.05.2018 – termin składania wniosków do dnia – 20.04.2018
  • 25.05.2018 – termin składania wniosków do dnia – 11.05.2018

Dokumentację na stopień przewodnika i podharcmistrza – „Wniosek o otwarcie próby” i „Wniosek o przyznanie stopnia”  należy przekazać drogą elektroniczną na adres ksi@starachowice.zhp.pl lub bezpośrednio do biura Hufca ZHP Starachowice, przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia KSIH.

Kontakt z KSI:

  • e-mail: ksi@starachowice.zhp.pl
  • telefon: 602-648-550