38 Harcerski Rajd „Szlakami Jędrusiów”

W dniach 17-19 listopada odbyła się kolejna edycja Harcerskiego Rajdu „Szlakami Jędrusiów” organizowana co roku przez 15 Grunwaldzką Drużynę Harcerską im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” oraz Krąg Instruktorski „Komenduły” im. „Junaka” i „Kokoszki” z Hufca ZHP Starachowice. Podczas tegorocznej edycji uczestnicy mieli do pokonania trasę z Wąchocka do Starachowic gdzie po drodze rozwiązywali różne zadania przygotowane przez kadrę programową rajdu. Meta piątkowej wędrówki znajdowała się jak zawsze w gościnnych progach naszej ulubionej Szkoły Podstawowej Nr 13 w Starachowicach. Wieczorem odbył się kominek na którym patrole rajdowe przedstawiały zadanie przedrajdowe , które polegało na wykonaniu pierwszej strony gazety „Odwet” wydawanej w czasie okupacji hitlerowskiej przez Oddział „Jedrusiów”.

W sobotę wyruszyliśmy pod tychowską mogiłę , gdzie jak co roku odbył się Zlot naszego rajdu. W uroczystym apelu przy mogile „Junaka” i „Kokoszki” oprócz patroli rajdowych wzięli udział zaproszeni goście w osobach komendanta hufca ZHP Starachowice phm. Konrada Ćwika, vice starosty powiatu starachowickiego Pana Dariusza Dąbrowskiego, przedstawicieli Nadleśnictwa Starachowice oraz rodziny Jana Krali „Kokoszki”.

W trakcie uroczystości przewodnicząca kapituły „Oznaki Jędrusiowej” hm. Małgorzata Ślaska wręczyła plakietki II stopnia „srebrne” następującym druhnom i druhom: hm. Dorota Chyczewska, samarytanka Julia Bzymek, ćwik Maciej Jankowski, ćwik Jakub Lichtoń.

Po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy przy akompaniamencie pieśni partyzanckich druha hm. Tadeusza Zwolińskiego ponad 200 uczestników zlotu udało się na posiłek przygotowany i serwowany przez druhów z KI ”Komenduły”. Wieczorem odbyło się świeczkowisko na którym kustosz Grzegorz Bernaciak opowiadał nam o partyzantach oraz zaprezentował broń jakiej używali podczas swoich akcji.

W niedzielę odbył się apel podsumowujący rajd , gdzie wręczono dyplomy i nagrody dla najlepszych patroli . Oto wyniki :

Turniej w UNO wygrała druhna Maja Turek z Drużyny Harcerskiej z Rzepina, a test wiedzy o Oddziale Partyzanckim „Jędrusie” wygrał druh Dawid Latała z 38 Starachowickiej Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater z Hufca ZHP Starachowice.

Wyniki współzawodnictwa na trasie przedstawiały się następująco :

I miejsce – patrol „ETM na ośce” z 15 TDH ”Dziewięć Sił” im. rtm. Witolda Pileckiego oraz 16TDHS „Rosa Venti” z Hufca ZHP Tomaszów Mazowiecki

II miejsce – patrol „sakwy Godności” z 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej im. Jędrusiów” z Hufca ZHP Starachowice

III miejsce – patrol „Jestalegoniema” z 07 WDH „Wataha” im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” z Hufca ZHP Ostrowiec Świętokrzyski

Składamy serdeczne podziękowania Starostwu Powiatowemu w Starachowicach , Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach oraz Przedszkolu Miejskiemu Nr 2 im. Kubusia Puchatka , maestouch.pl , Badger-media&garphics za pomoc w organizacji rajdu.

Dziękujemy za tegoroczną obecność wszystkim środowiskom harcerskim z Hufców ZHP : Starachowice, Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski , Łodzi i Tomaszowa Mazowieckiego .

Do zobaczenia za rok !

Czuwaj !

Link do filmu: —-> TUTAJ!

Link do zdjęć —> TUTAJ!

105 rocznica Odzyskania Niepodległości

Dziś wspominamy z dumą i radością 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To wielkie święto, które przypomina nam o odwadze, poświęceniu i jedności naszych przodków, którzy walczyli o wolność Ojczyzny.

W harcerskim duchu, zawsze gotowi do służby dla dobra wspólnego, pragniemy kontynuować dzieło tych, którzy przeszli przed nami. Niech ta rocznica będzie dla nas bodźcem do jeszcze większego zaangażowania w budowanie lepszego, silniejszego społeczeństwa, opartego na wartościach harcerskich.

Cześć i chwała Bohaterom Niepodległości! Wspólnie kroczmy dalej, gotowi do służby dla Polski!

Kandydat na Komendanta Hufca ZHP Starachowice

Druhny i Druhowie!

Wpłynęła pierwsza kandydatura na funkcję Komendanta Hufca ZHP Starachowice:phm. Konrad Ćwik

,,Moje doświadczenie, zaangażowanie i pasja do harcerstwa będą stanowić solidną podstawę dla rozwoju naszej harcerskiej społeczności. Moje harcerskie korzenie sięgają wielu lat, to nie tylko zasługi na harcerskim szlaku, ale również nauka poprzez doświadczenie, która sprawia, że czuję się gotowy na podjęcie kolejnej kadencji jako komendant Hufca ZHP Starachowice.”


Informacje przedzjazdowe

Czuwaj!

Przekazujemy następujące informacje dotyczące Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Starachowice:

Termin i miejsce Zjazdu: 18.11.2023, godz. 15:00, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Prądzyńskiego 2 27-200 Starachowice

Regulamin zjazdu, porządek obrad, sprawozdanie komendanta i komendy za lata 2019-2023, sprawozdanie KRH za lata 2019-2023 oraz projekty uchwał zjazdowych, które na ten moment wpłynęły do KH znajdziecie pod linkiem: 2023 ZJAZD ZWYKŁY