38 Harcerski Rajd „Szlakami Jędrusiów”

W dniach 17-19 listopada odbyła się kolejna edycja Harcerskiego Rajdu „Szlakami Jędrusiów” organizowana co roku przez 15 Grunwaldzką Drużynę Harcerską im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” oraz Krąg Instruktorski „Komenduły” im. „Junaka” i „Kokoszki” z Hufca ZHP Starachowice. Podczas tegorocznej edycji uczestnicy mieli do pokonania trasę z Wąchocka do Starachowic gdzie po drodze rozwiązywali różne zadania przygotowane przez kadrę programową rajdu. Meta piątkowej wędrówki znajdowała się jak zawsze w gościnnych progach naszej ulubionej Szkoły Podstawowej Nr 13 w Starachowicach. Wieczorem odbył się kominek na którym patrole rajdowe przedstawiały zadanie przedrajdowe , które polegało na wykonaniu pierwszej strony gazety „Odwet” wydawanej w czasie okupacji hitlerowskiej przez Oddział „Jedrusiów”.

W sobotę wyruszyliśmy pod tychowską mogiłę , gdzie jak co roku odbył się Zlot naszego rajdu. W uroczystym apelu przy mogile „Junaka” i „Kokoszki” oprócz patroli rajdowych wzięli udział zaproszeni goście w osobach komendanta hufca ZHP Starachowice phm. Konrada Ćwika, vice starosty powiatu starachowickiego Pana Dariusza Dąbrowskiego, przedstawicieli Nadleśnictwa Starachowice oraz rodziny Jana Krali „Kokoszki”.

W trakcie uroczystości przewodnicząca kapituły „Oznaki Jędrusiowej” hm. Małgorzata Ślaska wręczyła plakietki II stopnia „srebrne” następującym druhnom i druhom: hm. Dorota Chyczewska, samarytanka Julia Bzymek, ćwik Maciej Jankowski, ćwik Jakub Lichtoń.

Po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy przy akompaniamencie pieśni partyzanckich druha hm. Tadeusza Zwolińskiego ponad 200 uczestników zlotu udało się na posiłek przygotowany i serwowany przez druhów z KI ”Komenduły”. Wieczorem odbyło się świeczkowisko na którym kustosz Grzegorz Bernaciak opowiadał nam o partyzantach oraz zaprezentował broń jakiej używali podczas swoich akcji.

W niedzielę odbył się apel podsumowujący rajd , gdzie wręczono dyplomy i nagrody dla najlepszych patroli . Oto wyniki :

Turniej w UNO wygrała druhna Maja Turek z Drużyny Harcerskiej z Rzepina, a test wiedzy o Oddziale Partyzanckim „Jędrusie” wygrał druh Dawid Latała z 38 Starachowickiej Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater z Hufca ZHP Starachowice.

Wyniki współzawodnictwa na trasie przedstawiały się następująco :

I miejsce – patrol „ETM na ośce” z 15 TDH ”Dziewięć Sił” im. rtm. Witolda Pileckiego oraz 16TDHS „Rosa Venti” z Hufca ZHP Tomaszów Mazowiecki

II miejsce – patrol „sakwy Godności” z 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej im. Jędrusiów” z Hufca ZHP Starachowice

III miejsce – patrol „Jestalegoniema” z 07 WDH „Wataha” im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” z Hufca ZHP Ostrowiec Świętokrzyski

Składamy serdeczne podziękowania Starostwu Powiatowemu w Starachowicach , Szkole Podstawowej nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach oraz Przedszkolu Miejskiemu Nr 2 im. Kubusia Puchatka , maestouch.pl , Badger-media&garphics za pomoc w organizacji rajdu.

Dziękujemy za tegoroczną obecność wszystkim środowiskom harcerskim z Hufców ZHP : Starachowice, Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski , Łodzi i Tomaszowa Mazowieckiego .

Do zobaczenia za rok !

Czuwaj !

Link do filmu: —-> TUTAJ!

Link do zdjęć —> TUTAJ!

105 rocznica Odzyskania Niepodległości

Dziś wspominamy z dumą i radością 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To wielkie święto, które przypomina nam o odwadze, poświęceniu i jedności naszych przodków, którzy walczyli o wolność Ojczyzny.

W harcerskim duchu, zawsze gotowi do służby dla dobra wspólnego, pragniemy kontynuować dzieło tych, którzy przeszli przed nami. Niech ta rocznica będzie dla nas bodźcem do jeszcze większego zaangażowania w budowanie lepszego, silniejszego społeczeństwa, opartego na wartościach harcerskich.

Cześć i chwała Bohaterom Niepodległości! Wspólnie kroczmy dalej, gotowi do służby dla Polski!

Kandydat na Komendanta Hufca ZHP Starachowice

Druhny i Druhowie!

Wpłynęła pierwsza kandydatura na funkcję Komendanta Hufca ZHP Starachowice:phm. Konrad Ćwik

,,Moje doświadczenie, zaangażowanie i pasja do harcerstwa będą stanowić solidną podstawę dla rozwoju naszej harcerskiej społeczności. Moje harcerskie korzenie sięgają wielu lat, to nie tylko zasługi na harcerskim szlaku, ale również nauka poprzez doświadczenie, która sprawia, że czuję się gotowy na podjęcie kolejnej kadencji jako komendant Hufca ZHP Starachowice.”


Informacje przedzjazdowe

Czuwaj!

Przekazujemy następujące informacje dotyczące Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Starachowice:

Termin i miejsce Zjazdu: 18.11.2023, godz. 15:00, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Prądzyńskiego 2 27-200 Starachowice

Regulamin zjazdu, porządek obrad, sprawozdanie komendanta i komendy za lata 2019-2023, sprawozdanie KRH za lata 2019-2023 oraz projekty uchwał zjazdowych, które na ten moment wpłynęły do KH znajdziecie pod linkiem: 2023 ZJAZD ZWYKŁY

Harcerze Seniorzy nie odpuszczają

W dniach 16 – 17 września 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie Kręgu Seniorów ZHP w Ośrodku Lubianka w Starachowicach. Jak co roku uczestniczyły w nim Kręgi Seniorów ze Skarżyska Kamiennej, Ostrowca, Warszawy i Starachowic. W spotkaniu uczestniczyło 40 osób z ww. miast.

Pogoda dopisała, a wraz z nią wspaniała atmosfera spotkania.

W programie była wyprawa do Obozu Langiewicza i wspomnienia o Powstaniu Styczniowym. Wyprawę poprowadził dh hm Jacek Tarnowski, który opowiedział również gawędę. Druga grupa odwiedziła nowy Ośrodek Sportu i Turystyki LUBIANKA – wszyscy byli pod dużym wrażeniem wykonanej inwestycji.

Wieczorne spotkanie poprzedziła uroczystość urodzin trojga instruktorów: dh hm Ireny Tucholskiej, dh hm Ani Skibińskiej i dh phm Mirka Szwugiera. Był wspaniały tort i życzenia od wszystkich uczestników.

Następnie odbyło się ognisko wypełnione wieloma atrakcjami. M.in. instruktorzy ze Skarżyska-Kamiennej wręczyli „Oskary” i dyplomy za pracę i współpracę. Wyróżnienia te otrzymali dh phm Mirosław Szwugier i dh phm Mirosław Głuchowski. Były wspomnienia i skecze jak za dawnych lat. Śpiewy trwały do późnych godzin wieczornych. Nocleg dla dwunastu odważnych Seniorów (w wieku 65 -85 lat) zorganizowano w czteroosobowych namiotach „Uff” (trudno uwierzyć, ale to prawda!).

Następnego dnia rano powitało wszystkich piękne słońce. Po śniadaniu, podczas którego wymieniano wrażenia po nocy spędzonej w namiotach, wszyscy udali się do Starachowic. Po zwiedzeniu Muzeum Jana Pazdura, o godz. 12 odbyła się pożegnalna zbiórka mundurowa na skwerze inż. Bielicza. Na zbiórce wręczono pamiątkowe upominki.   

Do zobaczenia z rok!

Spotkanie zorganizował Krąg Seniorów ZHP Łysica Żubry oraz Komendantka Bazy ZHP Lubianka – dh hm Małgorzata Śląska i Komenda Hufca ZHP Starachowic.

Komendant Kręgu – hm. Jagoda Rozwadowska
Z-ca Komendanta Kręgu – phm. Mirek Szwugier
Kwatermistrz Kręgu – hm. Mirek Głuchowski