Kalendarz Hufcowy

Gala „Pierścienie Przyjaźni 2016″


Druhny i Druhowie!
Nadchodzi nasze doroczne święto – Dzień Myśli Braterskiej. Wzorem minionego roku chcemy zorganizować Galę Pierścieni Przyjaźni. Zapraszamy do nominowania swoich kandydatów w różnych kategoriach. Uhonorujmy pierścieniami tych, którzy się wyróżnili w minionym roku. Którzy najmocniej, najaktywniej i najciekawiej pełnili swoją harcerską służbę. Podziękujmy im za to jacy są wyjątkowi. Nominujcie i głosujcie tak jak w roku ubiegłym.
A 24 lutego spotkamy się na naszej Braterskiej Zbiórce Hufca by razem świętować.
Czuwaj!

Organizator:
Hufiec ZHP Starachowice
Miejsce:
Starachowickie Centrum Kultury sala „Awangarda”
Data :
24 .02.2017 godzina 17:00

Zgłoszenia kandydatów
Zgłoszenia kandydatów prosimy przesyłać na adres e-mail starachowice@zhp.pl do dnia 27.01.2017 roku, zgłoszenia oceniać będzie kapituła gali, która wybierze 5 kandydatur z każdej kategorii.

Kategorie

 • Zuch Roku
 • Harcerz Roku
 • Harcerz Starszy Roku
 • Wędrownik Roku
 • Senior Roku
 • Instruktor Roku
 • Drużyna Roku
 • Impreza Roku
 • Zgłoszenie
  Zgłoszenia wysyłamy na adres e-mail starachowice@zhp.pl, w którym ma być zawarte:

 • Imię i nazwisko (z jakiego środowiska), Nazwa Drużyny, Nazwa Imprezy
 • Opis kandydatury*
 • Zdjęcie osoby, drużyny , imprezy zgłoszonej do udziału
 • adres email oraz telefon do osoby, drużyny, imprezy zgłoszonej do udziału
 • *Głównym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze kandydatury będzie dobry i staranny opis kandydatury , oraz dlaczego to ma być właśnie ta kandydatura

  Głosowanie

  Etap I :
  Głosowanie na Fan Page HUFCA ZHP STARACHOWICE poprzez kliknięciem pod zdjęciem kandydata „Lubię To” od dnia 01 lutego 2017 roku.

  Etap II:
  Głosowanie Drużynowych i Funkcyjnych Hufca ZHP Starachowice na „Odprawie Drużynowych Luty 2017″ która odbędzie się 6 lutego 2017 roku

  Głosowanie tzw. lików z portalu będą zaliczone do 12 lutego do godziny 23:59

  Wyniki Głosowania zostaną przedstawione na Gali „Pierścienie Przyjaźni 2016″

  Posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich

  Najbliższe posiedzenie KSI odbędzie się w czwartek 2 lutego 2017 r. o godzinie 17-tej.

  Jednocześnie przypominamy, że wnioski o otwarcie próby, oraz wnioski o przyznanie stopnia należy przekazać drogą elektroniczną na adres ksi@starachowice.zhp.pl lub bezpośrednio do biura Hufca ZHP Starachowice, przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia KSIH tj. do 19 stycznia 2017 r.

  Pozdrawiam

  hm. Irena Tuchowska

  VI Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Starachowic

  Komitet Organizacyjny VI Orszaku Trzech Króli w Starachowicach zaprasza mieszkańców do udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu. Patronat nad uroczystością sprawuje Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek.
  Orszak Trzech Króli to przedstawienie Jasełek wystawiane w przestrzeni publicznej. Jest to wspólne przedstawienie z udziałem lokalnej społeczności. Rodziny, szkoły, nauczyciele, sąsiedzi, lokalni włodarze – zwykli ludzie tworzą to niezwykłe przedstawienie.

  Celem Orszaku jest podtrzymywanie i propagowanie tradycji i obrzędów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Uroczystości rozpoczną się o godz. 11.00 Msza Świętą w kościele pw. Wszystkich Świętych przy ul. Świętej Barbary.
  Następnie uczestnicy uroczystości przejdą procesyjnie ulicami Starachowic na trasie: kościół pw. Wszystkich Świętych – ul. Radomska (do skrzyżowania z ulicą Szkolną) – ulica Szkolna – ulica Oświatowa – aleja Armii Krajowej (do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego). Wszyscy otrzymają śpiewniki i korony.

  Program uroczystości wygląda następująco:
  godz. 11:00 Msza Święta w kościele pw. Wszystkich Świętych,
  godz. 12:00 Modlitwa Anioł Pański,
  godz. 12:05 wymarsz Orszaku z placu przy kościele pw. Wszystkich Świętych,
  godz. ok. 12:15 I stacja na wysokości Domu Nauczyciela ( inscenizacja),
  godz. ok.12:30 II stacja przy schodach na wysokości bloku Staszica 1 (inscenizacja),
  godz. ok. 12:40 III stacja na wysokości fontanny (inscenizacja),
  godz. ok. 13:00 IV stacja na placu pod skałkami (inscenizacja, kolędowanie),
  godz. ok. 14:00 zakończenie Orszaku na placu pod skałkami,

  Na uczestników czekać będzie gorąca herbata i pyszna grochówka, przygotowana przez Staropolskie Towarzystwo Przyrodniczo- Leśnicze „Kotyzka”

  Żródło: http://starachowice.eu/

  Zbiórka Wyborcza III Rejonu Hufców

  Szanowne Druhny i Druhowie!

  W związku z Decyzją Przewodniczącego ZHP z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zwołania XXXIX Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP w nawiązaniu do Uchwały nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 r. – Ordynacja wyborcza ZHP i Uchwały Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej nr 3/2013 z 30 maja 2013 r. oraz wygaśnięciem mandatów dwóch delegatów wybranych na Zbiórce Wyborczej III Rejonu Hufców w dniu 15 czerwca 2013 r., tj.:

  - hm. Tomasza Rejmera (delegat wybrany na Zbiórce Wyborczej obecnie pełni funkcję Komendanta Chorągwi i ma prawo uczestniczyć w zjeździe z głosem decydującym na podstawie par. 66 ust. 1 statutu),
  - pwd. Krzysztofa Kaczmarskiego (delegat nie jest już członkiem ZHP),

  Komendant ZHP Chorągwi Kieleckiej rozkazem L12/2016 zwołuje Zbiórkę Wyborczą III Rejonu Hufców (tj. Hufiec ZHP Busko-Zdrój, Hufiec ZHP Pińczów, Hufiec ZHP Staszów, Hufiec ZHP Kielce-Miasto, Hufiec ZHP Starachowice, Hufiec ZHP Kielce-Powiat, Hufiec ZHP Jędrzejów, Hufiec ZHP Końskie, Hufiec ZHP Opatów, Hufiec ZHP Sandomierz oraz instruktorzy z przydziałem służbowym do ZHP Chorągwi Kieleckiej). Zbiórka odbędzie się w dniu 22 stycznia 2017 r. w Domu Harcerza w Kielcach przy ul. Pańskiej 1A.

  Czynne prawo wyborcze na Zbiórce mają członkowie ZHP pełniący funkcje instruktorskie, mający przydział służbowy do tego hufca, którego zbiórka dotyczy, i opłaconą podstawową składkę członkowską.

  Zgodnie z pkt. 24 Uchwały nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 r. – Ordynacja wyborcza ZHP Hufce będące w III Rejonie Hufców mają obowiązek ogłosić listę uczestników zbiórki wyborczej z danego hufca, posiadających czynne prawo wyborcze, wraz z pełnioną przez nich funkcją, w rozkazie komendanta hufca, przekazać do właściwej komendy chorągwi, umieścić na stronie internetowej hufca (jeśli ją posiada) nie później niż na 21 dni przed terminem zbiórki, tj. 2 stycznia 2017 r. (w związku, iż 1 stycznia to dzień wolny termin przesunięty jest na kolejny dzień roboczy).

  Godzina zbiórki oraz proponowany porządek obrad zostaną przesłane na adresy służbowe hufców do dnia 5 stycznia 2017 r. Hufce będą miały obowiązek do dnia 9 stycznia 2017 r. przekazać wszystkie informacje dotyczące zbiórki jej uczestnikom. Za prawidłowe przekazanie informacji odpowiadają komendanci hufców

  W załączeniu:
  - Rozkaz Komendanta Chorągwi L12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
  - Uchwała nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 r. – Ordynacja wyborcza ZHP
  - Uchwała Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej nr 3/2013 z 30 maja 2013 r.
  - Załącznik nr 1 do Uchwały Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej nr 3/2013 z 30 maja 2013 r.
  - Informacja w sprawie delegatów na XXXIX Zjazd Nadzwyczajny ZHP

  Pozdrawiam

  phm. Jan Daranowski
  ZHP Chorągiew Kielecka

  Rozkazy Komendantki Hufca

  W dziale Rozkazy, można pobrać Rozkaz-L13-2016. Zapraszamy do lektury.

  Odszedł na Wieczną Wartę

  Hufiec zapewnia transport na uroczystości pogrzebowe.
  Odjazd autobusu sprzed budynku Hufca 2 stycznia o godzinie 8:00.
  Zgłoszenie udziału drużyn do niedzieli godziny 12:00 – do dh. phm. Mateusza Ślaskiego.

  Czy zastanawialiśmy się kiedyś, kim dla nas jest Druh „Mizerny”?

  Drobny, szczuplutki, prawdziwy „mizerota”, ale nie dajcie się zwieść pozorom, w tym „mizernym” facecie siedzi niezmordowany duch i wielka moc. o której Wam o „wielcy” nawet się nie śniło. Odkąd pamiętam swoją przygodę z „Jędrusiami”, a trochę lal minęło był z nami zawsze. Na imprezach rocznicowych, na rajdzie „Szlakami «Jędrusiów»” i przede wszystkim na Harcerskim Rajdzie Świętokrzyskim organizowanym już od 52 lat przez nasz hufiec. Od 26 lat na tym rajdzie jest specyficzna trasa. Trasa nazwana „jędrusiową”, bo skupiła na swoich szlakach drużyny z ruchu „jędrusiowego” i przede wszystkim samych „Jędrusiów”, którzy fundują od tylu lat puchar na tej trasie. Puchar dla tych, którzy są najlepsi, najwytrwalsi. Od kilku lat patronat nad trasą przejął Prezydent Miasta Starachowice, ale mimo to, co roku na zlot rajdu przyjeżdża piękny (co roku inny) puchar „jędrusiowy” przywożony i sponsorowany przez „Mizernego”. Otrzymuje go patrol wybierany przez uczestników trasy to taka „nagroda publiczności” VII trasy.

  Przez tyle lat „Jędrusie” wędrowali z nami po świętokrzyskiej ziemi, jedli ziemniaki z ogniska, wspominali stare czasy, uczyli nas historii i przede wszystkim pięknie śpiewali. Czas mijał, odchodzili od nas na wieczną wartę, a „Mizerny” trwał i trwa przy nas niezmiennie w naszych harcerskich poczynaniach.

  Kiedy zbliża się rajd świętokrzyski wiemy, że na zlocie na pewno zobaczymy jego uśmiechniętą twarz. I wierzcie mi zawsze przyjeżdża, nigdy nie wiemy, kiedy się pojawi i kiedy odjedzie. On po prostu… pojawia się i znika…

  Zawsze chodzi własnymi ścieżkami i nigdy nie chce się podporządkować naszym prośbom, że może go odprowadzimy, gdzieś podwieziemy. Pamiętam, jak któregoś roku przyjechał na rajd jędrusiowy w listopadzie.

  W hufcu czekała na niego „Czajka” Agnieszka Czaja-Szewera. Uparł się, że pójdą pod tychowską mogiłę piechotą. W trakcie tej wędrówki zabłądzili, ponieważ kazano im iść inną drogą ze względu na odstrzał lisów, jaki w trakcie wędrówki odbywał się na szlaku. My byliśmy przy mogile tychowskiej i czekaliśmy cierpliwie, no ale ile można?

  Zimno, długo (niestety nie było wtedy komórek, wiec nie wiedzieliśmy co się stało), w końcu postanowiliśmy zakończyć zlot, zapaliliśmy znicze (wiązankę miała „Czajka”), mamy zamiar odchodzić i nagle od strony leśniczówki słychać znajomy głos… A co myśleliście, że zapomniałem i nie przyjadę? Trochę nam z Agnieszką zeszło, bo zwiedzaliśmy las, byłem ciekawy czy się bardzo zmienił.

  Przyjaciel, opiekun, mentor, słowem legenda „jędrusiową”, zawsze uśmiechnięty, pełny życia i chęci pomocy innym. Uczy nas historii i przypomina, że my nie musimy „pięknie umierać”, ale musimy nauczyć się pięknie żyć, zgodnie z prawem i przyrzeczeniem harcerskim. Mieszka w ukochanym przez siebie Krakowie. Mieliśmy okazję zwiedzać razem z nim to piękne miasto i wierzcie mi niech się schowają wszyscy przewodnicy z papierami. Nadal pomaga nam przy rajdach i przede wszystkim jest… zawsze.
  Kim dla nas jest, pytam raz jeszcze?

  ON PO PROSTU JEST!!!

  hm. Małgorzata Ślaska

  Odprawa drużynowych

  Serdecznie zapraszamy wszystkich drużynowych na comiesięczną odprawę w dniu 2.01.2017 r. o godz.17.00 w siedzibie Hufca.

  Życzenia Świąteczne


  Switch to our mobile site