Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

Światło z Betlejem trafiło do Waszych domów! 🌟

W sobotni wieczór na skwerze im. Zdzisława Rachtana „Halnego”- żołnierza Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” przekazaliśmy mieszkańcom Starachowic Betlejemskie Światło Pokoju. Głęboko wierzymy, że w tym roku właśnie światło i pokój są wartościami, które należy roznieść na geograficzne krańce świata i zogniskować w ludzkich sercach.

Cieszymy się liczną obecnością mieszkańców miasta, druhen i druhów a także zaproszonych gości: Pani Poseł Marzeny Okły- Drewnowicz oraz Pana Prezydenta Starachowic Marka Materka.

Niech iskra z Betlejem zatoczy krąg wokół całej Ziemi 💫 ⚜️

Światło z Betlejem nową światu da nadzieję ❤️

XXIII Partyzancka Droga Krzyżowa

Już od wielu lat 28 października drogę na Wykus przemierzają setki zuchów, harcerzy, instruktorów, seniorów i wszystkich tych, dla których ważna jest Partyzancka Droga Krzyżowa.

Partyzancka Droga Krzyżowa organizowana przez Komendę Hufca, środowiska hufca oraz ŚZŻAK ze Starachowic upamiętnia żołnierzy ,,Ponurego” i ,,Nurta”, przemierzając szlaki miejsc walk i grobów bohaterów.

XXXVII Harcerski Rajd ,,Szlakami Jędrusiów”

Druhny i Druhowie!

W imieniu organizatorów przesyłamy informację o nadchodzącej kolejnej edycji Harcerskiego Rajdu ,,Szlakami Jędrusiów”: 

Z największą przyjemnością chcielibyśmy was zaprosić na XXXVII edycję Harcerskiego Rajdu „Szlakami Jędrusiow”. Odbędzie się on w dniach 11-13 listopada 2022 roku. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie znajdziecie regulamin oraz formularz zgłoszeniowy.
http://jedrusiowy.starachowice.zhp.pl/

Czuwaj!

Komenda rajdu

Posiedzenie KSI – wrzesień 2022

Druhny i Druhowie!

W imieniu Komisji Stopni Instruktorskich przesyłamy informację o zbliżającym się terminie wysyłania wniosków. Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres ksi@starachowice.zhp.pl do 23 września 2022 roku! Jednocześnie informujemy, że spotkanie KSI odbędzie się 30 września 2022 roku o godz. 17:00 w Budynku Hufca Starachowice.

64 Harcerski Rajd Świętokrzyski

Autor: Adam Bajzert

Po raz 64 do Gór Świętokrzyskich przyjechało ponad 800 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i seniorów z całej Polski. 64 Harcerski Rajd Świętokrzyski rozpoczął się w czwartek 2 czerwca z różnych zakątków województwa. Jak co roku organizatorem rajdu jest Hufiec ZHP Starachowice, którego instruktorzy pełnili funkcje w komendzie rajdu i jako komendanci tras, a nasi harcerze brali czynny udział w wędrowaniu po świętokrzyskich szlakach!

Wszystkie trasy prowadziły w tym roku do Bodzentyna, gdzie w sobotę odbył się zlot całego rajdu! Po dwóch latach przerwy uczestnicy tras mogli wspólnie spędzić czas na warsztatach programowych, w strefie relaksu lub razem pobawić się na koncercie zlotowym.
Wśród atrakcji zlotowych znalazły się między innymi:
– gra terenowo-miejska
– stoisko 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej
– stoisko Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
– warsztaty organizowane przez Grupę Ochrony Zabytków FORT i Stowarzyszenie Poszukiwawczo-Eksploracyjne TROJAK
– warsztaty z jogi, organizowane przez Warsztat Joga
– warsztaty z samoobrony i sztuk walki prowadzone przez Krav Maga Starachowice
– warsztaty z podstaw robotyki i elektroniki

Wszystkim zaangażowanym w organizacje warsztatów serdecznie dziękujemy! Dzięki Wam harcerze z całej Polski mogli nabyć nowe umiejętności.

Na koncercie zlotowym scenę wypełnili harcerze ze 104 Artystycznej Drużyny Harcerskiej oraz Harcerski Zespół Wokalny ,,Happy”!

Harcerski Rajd Świętokrzyski to kilkadziesiąt kilometrów wędrówki po świętokrzyskich szlakach, poznając nowych przyjaciół i zdobywając nowe umiejętności. To czas radości, sprawdzania własnych granic i stawiania sobie nowych wyzwań. Komendy i kadry tras zadbały o to, aby uczestnicy nie tylko mieli nowe odciski na stopach, ale także żeby mogli sprawdzili swoją wiedzę, pokazać zdolności kulinarne, zdolności zachowania równowagi, umiejętności pływania kajakiem i wiele, wiele innych!

Na każdej z tras trwało współzawodnictwo między patrolami, które wyłoniło zwycięzców:

I trasa
Nagrodę Naczelniczki Związku Harcerstwa Polskiego zdobył patrol 105 – Szczep Harcerski ,,Nomada”

II trasa
Nagroda Starosty Starachowickiego powędrowała do patrolu 213 – 05 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska ,,Płomienie”

III trasa
Nagrodę Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego wygrał patrol 310 – Złote Smoki z Gliwic

IV trasa
Nagroda Marszałka Województwa Świętokrzyskiego trafiła do łączonego patrolu 406 i 407 – 1 Specjalnościowa Drużyna Harcerska ,,GROM” im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK
Nagrodę ,,Kubusiową” zdobył łączony patrol 408 i 409 – 09 Drużyna Starszoharcerska ,,Leśni”

V trasa
Nagrodę Wojewody Świętokrzyskiego zdobył patrol 502 – 8 ŚTDH ,,Burza” im. Tadeusza Zośki Zawadzkiego

VII trasa
Nagrodę Prezydenta Miasta Starachowice wywalczył patrol 702 – 7 Drużyna Harcerska ,,Arkana”
Nagroda ,,Jędrusiowa” powędrowała do patrolu 701 – ,,Kiedyś to było”

W tym roku jednym z zadań przedrajdowych było przygotowanie wynalazku, który ułatwi życie każdemu uczestnikowi Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego. Najbardziej przełomowe i inspirujące okazały się pomysły patroli:
101 – 64 Obronna Drużyna Starszoharcerska ,,Cień”
108 – 9 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska ,,Asgard”
304 – 6 Grunwaldzka Gromada Zuchowa ,,Nutki”
406 – 1 Specjalnościowa Drużyna Harcerska „GROM’ im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej

Kolejne zadanie dotyczyło stworzenia źródła światła, które miało towarzyszyć uczestnikom przez cały rajd. Najbardziej udane i oryginalne konstrukcje należały do patroli:
222 – 9 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska ,,Asgard”
212 – 1 Nadarzyńska Drużyna Harcerska Impeesa
411 – 111 Artystyczna Drużyna Harcerska im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
601 – Angory – następne pokolenie

Jak co roku wyróżniony został najstarszy i najmłodszy uczestnik rajdu: Antoni Suchojad i Michał Jóźwicki!

Ważne, żeby wspomnieć o trzech Druhnach z naszego hufca, które na Uroczystym Apelu na ręce Przewodniczącego Rady Chorągwi Kieleckiej hm. Lucjana Pietrzczyka złożyły zobowiązanie instruktorskie:
pwd. Monika Nowak
pwd. Weronika Cygora
pwd. Aleksandra Chyczewska

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły i pomogły w finansowaniu naszego rajdu:
⏺ Poseł Agata Wojtyszek
⏺ Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego hm. Martyna Kowacka
⏺ Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego hm. Krzysztof Pater
⏺ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
⏺ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
⏺ Starostwo Powiatowe w Starachowicach
⏺ Gmina Starachowice
⏺ Gmina Bodzentyn
⏺ Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie

Organizatorzy serdecznie dziękują za objęcie patronatem rajdu następującym osobom i instytucjom:

⏺ Minister Klimatu i Środowiska
⏺ Wojewoda Świętokrzyski
⏺ Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
⏺ Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach
⏺ Starosta Starachowicki
⏺ Urząd Miasta Starachowice
⏺ Burmistrz Bodzentyna
⏺ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
⏺ Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
⏺ Świętokrzyski Park Narodowy

Ogromne podziękowania należą się również patronatom medialnym:

▶️ Harcerskie Kroniki Filmowe
▶️ DK-ART
▶️ maestroucho.pl