Kalendarz Hufcowy

1 IX – Dzień Weterana

Prezydent Miasta Starachowice oraz XI Szczep im. Bohaterów Westerplatte przy Hufcu ZHP w Starachowicach serdecznie zapraszają mieszkańców do wzięcia udziału w starachowickich obchodach Dnia Weterana oraz 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej w dniu 1 IX 2015 r. W tym dniu oddamy hołd obrońcom Ojczyzny i wspomnimy tych starachowiczan, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach bitew. Uroczystość odbędzie się o godzinie 4.45 – godzinie niemieckiej napaści na Polskę w 1939 roku, której symbolem jest Westerplatte. Wśród jego obrońców znajdowali się również starachowiczanie, w tym kapral Marian Pociecha, Honorowy Obywatel Starachowic. Asystę wojskową uroczystości zapewni Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych z Kielc. Głównym elementem uroczystości będzie Apel Pamięci z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej, odczytany przez majora Tadeusza Banaszka, komendanta garnizonu Kielce. Spotkajmy się o 4.45 przy pomniku „Gloria victis” na cmentarzu parafialnym przy ulicy Radomskiej.

Program:
godz. 4.40 zbiórka przy Pomniku „Gloria victis”
na cmentarzu parafialnym przy ul. Radomskiej
godz. 4.45 wystąpienie okolicznościowe Prezydenta Miasta Starachowice
godz. 4.50 Apel Pamięci z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej
godz. 5.05 złożenie wiązanek i zapalenie zniczy
godz. 5.10 występ artystyczny w wykonaniu zespołu „SALUT”
godz. 5.20 zakończenie uroczystości

Przypomnijmy, że Dzień Weterana został ustanowiony w roku 1997 przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to święto obchodzone 1 września. W tym dniu Polacy oddają hołd obrońcom Ojczyzny i wspominają wszystkich tych, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach bitew. Oprócz Dnia Weterana ustanowiony jest również Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa, święto obchodzone 29 maja, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku. Obchody tego święta połączone są z obchodami odbywającego się w tym samym dniu Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ.

Senior – organizatorem społeczności lokalnej


W ramach inicjatywy „Senior –organizatorem społeczności lokalnej”, Harcerski Krąg Seniorów „Łysica-Żubry” oraz Środowiskowy Szczep Armii Krajowej Hufca ZHP Starachowice, organizuje wyjazd do miejscowości Trawniki, gdzie odbędzie się coroczna uroczystość kombatancka dla uczczenia poległych żołnierzy z II batalionu dowodzonego przez por. Antoniego Hedę „Szarego”.

Wycieczka jest ukłonem w stronę druha kpt. Stefana Derlatki, który opowie nam o swoich i kolegów przeżyciach na tym terenie w czasie II wojny światowej.

Wyjazd 5 wrzesień 2015 (sobota) – godz. 10.00 Hufiec Starachowice ul Harcerska 4

Zgłoszenia do 3 wrzesień 2015 r.
hm. Stefan Derlatka tel. 41 274 37 01
phm Maryla Ćwik tel. 739212129

Starachowiczanie oddali hołd żołnierzom Wojska Polskiego


15 sierpnia 2015 r. starachowiczanie oddali hołd żołnierzom i kombatantom. W tym dniu, w rocznicę bitwy warszawskiej, Siły Zbroje Rzeczypospolitej Polskiej obchodzą swoje święto – Święto Wojska Polskiego. Ustanowione ono zostało w 1992 roku i nawiązuje do tradycji II Rzeczypospolitej, która dzień ten obchodziła właśnie 15 sierpnia, w rocznicę rozpoczęcia bitwy warszawskiej.

Wśród obecnych nie zabrakło przedstawicieli ZHP Hufca Starachowice: 15 GDH im. Jędrusiów, 38 SDH im. Emilii Palter, 100 DH „Wataha”, Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice, oraz Harcerskiej Służby Porządku Publicznego.

Więcej na temat obchodów można znaleźć na stronie: Urzędu Miasta

Zdjęcia można obejrzeć na profilu facebook 38 SDH im. Emilii Plater.

72 rocznica rozbicia więzienia niemieckiego w Starachowicach

W niedzielę 9 sierpnia 2015 r. odbyły się w Starachowicach uroczystości upamiętniające 72 rocznicę rozbicia więzienia niemieckiego w Starachowicach przez grupę szturmową pod dowództwem Antoniego Hedy „Szarego”. Wśród zgromadzonych byli m.in. Wiceminister Obrony Narodowej Beata Oczkowicz, Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, Starosta Starachowicki Dariusz Dąbrowski wspólnie z Członkiem Zarządu Powiatu Panią Lidią Dziura, Zastępca Prezydenta Starachowic Ewa Skiba. Nie zabrakło także przedstawicieli ZHP Hufca Starachowice.

Więcej zdjęć na stronie Powiatu Starachowickiego

ROTA 2015 NEWSLETTER

Nowa Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego

Druhny i Druhowie,

informuję, że w dniu 17 lipca br. Główna Kwatera ZHP przyjęła Instrukcję tworzenia i i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego.

Dokument znajduje się na stronie dokumenty.zhp.pl

Nowy dokument będzie obowiązywał od 1 września 2015 r. zastąpi 8 dotychczasowych regulacji. Z dniem 1 września br. tracą moc Uchwały Głównej Kwatery ZHP:
- nr 36/2002 z dnia 29 października 2002 r. w sprawie regulaminu „Kryteria działania Harcerskiej Grupy Ratowniczej”,
- nr 43/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji gromady zuchowej oraz drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej i wielopoziomowej,
- nr 44/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia instrukcji organizacjii zasad działania kręgów instruktorskich, starszyzny i seniorów,
- nr 129/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. – Instrukcja w sprawie organizacji i zasad działania kręgu akademickiego,
- nr 163/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji finansowej drużyny”,
- nr 181/2005 z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmianw „Instrukcji finansowej drużyny”,
- nr 185/2005 z dnia 16 czerwca 2005 ws. zatwierdzenia „Zasad organizacji zajęć, szkoleń, treningów i zawodów o charakterze strzeleckim w ZHP”,
- nr 57/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Zasad pracy specjalności w jednostkach harcerskich”.

Nowa instrukcja została opracowana w ramach przeprowadzanej w ZHP „opcji zero” – zgodnie ze Strategią Rozwoju ZHP na lata 2012-2017. Zespół ds. opcji zero konsultował projekt z szerokim gronem instruktorskim.

Dokument w fazie konsultacji został wysłany:
- władzom naczelnym,
- wszystkim chorągwiom,
- wszystkim zespołom szczebla centralnego,
- 40 gromadom i drużynom wszystkich grup metodycznych,
- 20 gromadom i drużynom specjalnościowym,
- 20 gromadom i drużynom Nieprzetartego Szlaku,
- 7 kręgom akademickim,
- 18 kręgom instruktorskim,
- 10 kręgom starszyzny,
- 10 kręgom seniorów,
- 15 klubom specjalnościowym,
- 23 szczepom,
- 7 związkom drużyn,
- 30 hufcom.

O szczegółach konsultacji można przeczytać na stronie www.opcjazero.zhp.pl.

hm. Justyna Sikorska, szefowa Biura GK ZHP, członkini GK ZHP

Konta zhp.net.pl dla wszystkich członków ZHP

Każdy może mieć konto w zhp.net.pl! Związek Harcerstwa Polskiego daje możliwość bezpłatnego korzystania z pakietu Microsoft Office 365 każdemu członkowi organizacji.

Microsoft Office 365 to zestaw w pełni profesjonalnych narzędzi do współpracy i komunikacji, dostępny w chmurze internetowej. Harcerze, którzy chcą mieć konto w zhp.net.pl otrzymają pakiet usług zawierających pocztę elektroniczną, współdzielone kalendarze, wiadomości błyskawiczne, wideokonferencje, przestrzeń na dysku wirtualnym oraz dostęp do internetowych wersji aplikacji pakietu biurowego – Word, Excel, PowerPoint i OneNote. Dzięki zastosowaniu technologii chmury internetowej dostęp do wszystkich funkcji pakietu będzie dostępny z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Z Microsoft Office 365 w Polsce korzysta ponad milion użytkowników, a także kilka dużych organizacji pozarządowych, w tym Ochotnicze Straże Pożarne, Stowarzyszenie Wiosna (Szlachetna Paczka) oraz Caritas.

Serwery Microsoft Polska, na których przetwarzane są dane w ramach Office 365 spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa, m.in. posiadają ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Aby uzyskać konto w zhp.net.pl. należy wypełnić formularz.

Odeszła na Wieczną Wartę


Switch to our mobile site