Szukaj
Wspierają nas


Świętokrzyska Sieć Świetlic Podwórkowych projekt realizowany przy współpracy
BIP

Kalendarz Hufcowy

Świąteczny Konkurs Plastyczny oraz Kolędowane z BRICO MARCHE

Zjazd Sprawozdawczy Hufca


W dniu 18 listopada 2017 r. odbył się Sprawozdawczy Zjazd Hufca ZHP Starachowice. W obecności Skarbniczki Chorągwi Kieleckiej pwd. Joanny Pawłowskiej cała Komenda Hufca otrzymała absolutorium.
Zapraszamy do oglądania zdjęć ze Zjazdu: Foto Harcerskie Kroniki Filmowe, hm. Dariusz Kanclerz

Rocznica odzyskania niepodległości w Starachowicach

W sobotę, 11 listopada w Starachowicach odbędą się uroczyste obchody Narodowego Dnia Niepodległości.
Zbiórka pocztów sztandarowych o godzinie 9.20 przed kościołem Wszystkich Świętych, o 9.45 odprawiona będzie msza za ojczyznę. O 11 przemarsz pod Pomnik Niepodległości, gdzie zaplanowano przemówienia i złożenie wiązanek kwiatów. Zakończenie uroczystości o godzinie 12.20. O 17.30 w Starachowickim Centrum Kultury odbędzie się uroczysty koncert „Śpiewnik Polski” – wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych. Na świętowanie rocznicy zaprasza starosta Danuta Krępa.

Źródło: Echo dnia

Posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich

Najbliższe posiedzenie KSI odbędzie się w piątek 1 grudnia 2017 r. o godzinie 17.30.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o otwarcie próby, oraz wnioski o przyznanie stopnia należy przekazać drogą elektroniczną na adres ksi@starachowice.zhp.pl lub bezpośrednio do biura Hufca ZHP Starachowice, przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia KSIH tj. do 17 listopada 2017 r.

Pozdrawiam

hm. Irena Tuchowska

Sprawozdanie Komendantki i Komendy Hufca

Zachęcamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem komendantki i komendy hufca 2017

XVIII Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie – relacja

28 października 2017r. w 74 rocznicę bitwy na Wykusie leśnymi ścieżkami przeszli uczestnicy kolejnej XVIII Partyzanckiej Drogi Krzyżowej. Patronem tegorocznej uroczystości była pani Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski. Modlitwie przewodniczył kapłan z parafii Wszystkich Świętych ze Starachowic ks. Mirosław Jakubiak.
Mimo trudnych warunków atmosferycznych w tegorocznej Partyzanckiej Drodze Krzyżowej uczestniczyło ponad 300 osób.
“Droga Krzyżowa” na Wykusie szlakiem mogił partyzanckich wyruszyła po raz pierwszy w roku 2000, a jej pomysłodawcom był kpt. hm Stefan Derlatka ps. “Daniel” wraz z instruktorami ze Środowiskowego Szczepu im. Partyzantów Armii Krajowej i IX Szczepu im. Bohaterskich Dzieci Polskich ze Starachowic. Niestety w tym roku zabrakło wśród nas druha kpt.hm. Stefana Derlatki, który we wrześniu odszedł na „wieczna wartę”.

Tegoroczną drogę poprowadziły zuchy, harcerze i instruktorzy ze Środowiskowego Szczepu im. Partyzantów Armii Krajowej pod przewodnictwem hm. Krzysztofa Krawca.
Nad właściwym przebiegiem modlitw , rozważań i śpiewu przy stacjach drogi krzyżowej czuwały druhny : hm. Anna Skibińska, phm. Kazimiera Składanowska i dh. Grażyna Erbel z Kręgu Seniorów „Łysica-Żubry” oraz niezastąpiony honorowy sołtys Wąchocka Pan Marek Samsonowski.
Na zakończenie uroczystości ks. Mirosław Jakubiak serdecznie podziękował wszystkim obecnym kombatantom, duchownym, harcerzom, uczniom, mieszkańcom okolicznych miejscowości , władzom samorządowym, służbom, mundurowym i leśnikom za tak liczne przybycie na wykuską polanę. Komendantka hufca ZHP Starachowice hm. Małgorzata Ślaska pochyliła się nisko wszystkim kombatantom , którzy / zwłaszcza na początku istnienia i tworzenia drogi/ udzielali pomocy finansowej i merytorycznej organizatorom. Niestety co roku jest ich na tej polanie coraz mniej. Podziękowała także leśnikom , którzy porządkują leśne mogiły i zawsze służą pomocą przy ich renowacji.
Po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy uczestnicy zregenerowali siły przy tradycyjnym harcerskim bigosie i gorącej herbacie.
W uroczystościach na Wykusie oprócz organizatorów z Koła ŚZŻAK w Starachowicach z Panem Leszkiem Nowakiem i Środowiskowego Szczepu im. Partyzantów AK z komendantką dh. phm. Marylą Ćwik wzięły także udział inne środowiska starachowickiego Hufca ZHP: 2DH, 38 SDH, 100 DH, 111 ADH, 115 DH, KS Łysica Żubry” oraz gromady zuchowe ze Starachowic i Chybic
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice.

Wśród licznie zgromadzonych osób była Pani Wojewoda Świętokrzyska Agata Wojtyszek, Wicestarosta Powiatu Starachowice Pan Andrzej Sendecki, pełnomocnik ds. kombatantów i osób represjonowanych Pan Karol Fijałkowski, córka Józefa Piwnika „Topoli” brata Jana Piwnika „Ponurego” Pani Teresa Piwnik, leśnicy z Nadleśnictw : Starachowice, Ostrowiec Św., Skarżysko Kam., Suchedniowa i Marcul, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej .Podczas uroczystości Okręg Kielce ŚZŻAK reprezentowała Prezes Okręgu Pani Alina Szwach. Środowisko „Ponury” „Nurt”, hm Anna Skibińska – Wiceprezes Okręgu oraz Ryszard Patzer – Członek Zarządu. Jak co roku nie zabrakło także młodzieży z Zespołu Szkół im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym oraz Jednostek Strzeleckich. W bieżącym roku w „drodze krzyżowej” aktywnie uczestniczyli także Rycerze Kolumba z Rady Stanowej 15015 im. Św. Ojca Pio. Partyzancka Droga Krzyżowa stała się miejscem spotkań wielopokoleniowych – obok seniorów i kombatantów leśne drogi przemierzali rodzice z małymi dziećmi.
Tegoroczna edycja PDK była zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych, MON, Starostwu Powiatowemu Starachowice i Gminie Starachowice.

Zapraszamy do galerii zdjęć na profilu facebook Partyzanckiej Drogi Krzyżowej na Wykusie.

Odprawa drużynowych

Serdecznie zapraszamy wszystkich drużynowych na comiesięczną odprawę w dniu 6.11.2017 r. o godz.17.00 w siedzibie Hufca.

Rozkazy Komendantki Hufca

Druhny i Druhowie,
Drużynowi, Komendanci Kręgów, Szczepowi
W związku z wejściem w życie nowych zapisów Statutu ZHP ( od dnia 22.09.2017) proszę o pilne przesłanie do dnia 30.10.2017 danych instruktorów którzy nabyli czynne prawo wyborcze
„§ 37 1.Czynne prawo wyborcze mają członkowie ZHP pełniący funkcję instruktorską, którzy opłacili podstawową składkę członkowską. Czynne prawo wyborcze na zjazdach hufców mają również członkowie ZHP będący instruktorami, którzy pełnią funkcję przybocznego w drużynie bądź gromadzie.”
celem uzupełnienia listy uczestników zjazdu Hufca: Stopień instruktorski, Imię i Nazwisko, środowisko.

hm. Magorzata Ślaska

Do pobrania: Rozkaz-L9-2017


Switch to our mobile site