Zuchy w Warszawie

Harcerze i Zuchy naszego Hufca ZHP Starachowice: 122 DH im. św. B. Alberta z Rudek i Gromada Zuchowa „Świętokrzyskie Skrzaty”z  Chybic  uczcili 80 rocznicę utworzenia „Szarych Szeregów” uczestnicząc 27 września 2019r w wycieczce do Warszawy. Odwiedzili Cmentarz Wojskowy na Powązkach składając wiązankę i zapalając znicze w kwaterze harcerskiego batalionu Armii Krajowej „Zośka”. Następnie dzięki zaproszeniu Posła Krzysztofa Lipca mieli możliwość zwiedzić Sejm RP w tym mi. galerię Sali Posiedzeń Sejmowych oraz wysłuchać prelekcji dotyczącej historii  współczesności polskiego parlamentu. Po wyjściu z Sejmu oddali cześć wszystkim obrońcom naszej Ojczyzny składając wiązankę oraz zapalając znicze przed  pomnikiem Armii Krajowej i Podziemnego Państwa Polskiego.

Grę Miejska „Niepokonani 1939-1945”


Każda grupa społeczna posiada w swojej historii dzień, który oddziałuje na nią przez cały czas.
Takim dniem dla polskich harcerzy jest 27 września 1939 roku- dzień w którym powstało Polskie Państwo Podziemne, a Związek Harcerstwa Polskiego przeszedł do konspiracji nazywając się od tego momentu Szare Szeregi.

W 80 rocznicę tego wydarzenia harcerze z Hufca ZHP Starachowice zorganizowali Grę Miejską „Niepokonani 1939-1945”.
Gra odbyła się na terenie całego miasta Starachowice i skierowana była do uczniów starachowickich szkół oraz harcerzy z Chorągwi Kieleckiej ZHP.
Miała ona na celu przybliżenie młodzieży historii Starachowic w czasie II Wojny Światowej.
Gra podzielona była na 14 punktów rozsianych po całym mieście, na których patrole wykonywały zadania inspirowane prawdziwymi wydarzeniami z czasów wojennych, dzięki czemu mogli
poznać lokalnych bohaterów oraz wczuć się w panujący wtedy klimat.
Gra rozpoczęła się o 8:30 rano, a zakończyła o 15:40 apelem inaugurującym nowy rok harcerski, na którym rozdano nagrody oraz podziękowania.

Klasyfikacja najlepszych patroli.

KATEGORIA STARSZA
1 – Patrol „Drużyna II”, Niepubliczne Technikum im. Wojska Polskiego
2- Patrol „Pogodno”, Zespół Szkół Zawodowych numer 2 w Starachowicach
3 – 100 Obronna Drużyna Harcerska „Wataha”

KATEGORIA MŁODSZA
1 – 11 Drużyna Harcerska „Czarne Wilki” im. majora Henryka Sucharskiego
2- Patrol „Jedenastka”, Szkoła Podstawowa numer 11 im. majora Jana Piwnika „Ponurego”w Starachowicach
3- 82 Drużyna Harcerska „Kubuś im. kapitana Eugeniusza Dymitrowa-Flisa „Robura”, Zespół Szkolno Przedszkolny w Lubieni

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy wspierali organizację naszej gry.

Patronat nad grą objeli:
-Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek
-Starosta Starachowicki Pan Piotr Babicki
-Prezydent miasta Starachowice Pan Marek Materek

Współorganizatorzy:
-Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy „Rezerwa”
-Fundacja Sprzymierzeni z GROM
-Jednostka Strzelecka 2044 Starachowice
-10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej
-Stowarzyszenie Pamięci „Ponury-Nurt”

Wspierali nas:
-Zakład Energetyki Cieplnej Starachowice
-Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura
-Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Starachowice
-Szkoła Podstawowa nr 13 im.Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach
-Szkoła Podstawowa nr 6 im.Obrońców Westerplatte w Starachowicach
-Szkoła Podstawowa nr 10 im.Szarych Szeregów w Starachowicach
-Pizzeria Balbinka w Starachowicach
-Spółdzielnia Socjalna Starachowiczanka

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, Starostwa Powiatowego w Starachowicach i Gminy Starachowice

Zdjęcia z gry dostępne są w galerii Harcerskich Kronik Filmowych

Harcerski Start

Druhny i Druhowie.
Dnia 27 września 2019 roku mija 80 rocznica utworzenia ” Szarych Szeregów”. Tegoroczny Harcerski Start nie tylko naszego hufca ale całej Chorągwi Kieleckiej jest związany z ta datą.
ZHP Hufiec Starachowice organizuje w tym dniu Harcerską Grę Miejska „Niepokonani 1939-45”.

O godzinie 15.30 na placu pod skałkami odbędzie się uroczysty apel hufca rozpoczynający Harcerski Start i będący jednocześnie podsumowaniem organizowanej gry.

Zobowiązuję wszystkie środowiska harcerskie hufca do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Jeśli jeszcze nie zgłosiliście się na grę to do jutra macie czas. Jeśli jest problem z opiekunami (proszę o kontakt). Środowiska, które nie biorą udziału w grze meldują się na apelu o godz. 15.30. Oczywiście zwolnione są te środowiska, które biorą udział w innych formach tego wydarzenia np. zuchy rajd w Końskich i wyjazd do Warszawy (Chybice i Rudki), wędrownicy alert naczelnika w Warszawie.

Jest to nasz harcerski obowiązek byśmy w tym dniu byli wszyscy razem .
Po zakończonym apelu zapraszam wszystkich na gorącą harcerską grochówkę .

Czuwaj !
Komendantka Hufca
hm. Małgorzata Ślaska