Kontakt

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka
Komenda Hufca ZHP im. Stanisława Staszica w Starachowicach
ul. Harcerska 4
27-200 Starachowice
tel. 41  274 75 23
e-mail: starachowice@zhp.pl

Godziny pracy biura hufca:
Poniedziałek           10:00 – 14:00
Wtorek                       10:00 – 14:00
Środa                          10:00 – 14:00
Czwartek                   14:00 – 18:00
Piątek                         10:00 – 14:00

Skład komendy hufca:
Komendant Hufca – phm. Konrad Ćwik,  konrad.cwik@zhp.net.pl
Skarbnik Hufca – pwd. Beata Nowak,  beata.nowak@zhp.net.pl
Z-ca komendanta hufca ds. programu i pracy z kadrą – phm. Paweł Lesiak, pawel.lesiak@zhp.net.pl
Z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych – phm. Jacek Ołowiak, jacek.olowiak@zhp.net.pl
Z-ca komendanta hufca ds. promocji – pwd. Weronika Gross, weronika.gross@zhp.net.pl


Przystań i sprzęt żeglarski, hm. Jan Minda
 tel. 509 214 797


Komendantka HOO „Lubianka”, hm. Małgorzata Ślaska tel. 604 577 309, malgorzata.slaska@kielecka.zhp.pl


Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice, hm. Tomasz Łebek tel. 602 801 701
tomasz.lebek@zhp.net.pl


Harcerska Służba Porządku Publicznego, pwd. Tomasz Paluch tel. 660 820 193
tomasz.paluch@zhp.net.pl

Administrator strony: pwd. Weronika Gross, weronika.gross@zhp.net.pl

Nr konta:
ING Bank Śląski S.A O/Starachowice
61 1050 1432 1000 0005 0015 5130