Szukaj
Linki
Wspierają nas


Świętokrzyska Sieć Świetlic Podwórkowych projekt realizowany przy współpracy
BIP

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju


ZHP Komenda Hufca w Starachowicach serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców dnia 20 grudnia 2015 roku o godz. 16:00 na Plac pod Skałkami na uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju.
Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec odbiera Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce – w tym roku kolej na Polaków. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.


Światło dotarło do nas z Zakopanego gdzie reprezentacja XI Szczepu Im. Bohaterów Westerplatte odebrała je z rąk Naczelniczki ZHP druhny hm. Małgorzaty Sinicy. Starachowiccy harcerze odebrali światło w czasie wigilii hufca w Gimnazjum Nr 2 w Starachowicach. W sobotę środowiska Hufca uczestniczyły w Grze Miejskiej zorganizowanej przez 40 Drużynę Starszoharcerską im. Ryszarda Kaczorowskiego związanej z mottem tegorocznego BŚP – „Zauważ człowieka” i harcerskiej Akcji -”Wyloguj się do życia”
Prosimy o zabranie lampionów.

Komentarze zamknięte.


Switch to our mobile site