Rajd Malucha

III RAJD DZIECIĘCY
SZLAKIEM MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ

pod hasłem

„Jesienne wędrowanie w hołdzie Naszym Bohaterom”

ORGANIZATORZY:

● Szkoła Podstawowa Nr 12 im. M. Kopernika w Starachowicach
● 12 Drużyna Harcerska
przy współpracy
z Oddziałem PTTK w Starachowicach.

TERMIN: 28 września 2011 r., w godzinach 9.00 – 13.00.

ADRESACI:
● sześciolatki ze starachowickich przedszkoli i szkół podstawowych,
● zuchy z terenu KH ZHP Starachowice.

CELE:
● wychowywanie w duchu poszanowania tradycji i pielęgnowania miejsc
pamięci narodowej,
● zainteresowanie historią naszego miasta i zachęcanie do poznawania
lokalnych bohaterów,
● kształtowanie uczuć patriotycznych,
● integracja środowiska.

REGULAMIN

1. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest telefoniczne zgłoszenie chęci udziału w terminie do 14 września 2011 r. (nr tel. 041 274 55 67).
2. Reprezentacja placówki może liczyć do 15 osób. Za bezpieczeństwo uczestników Rajdu na trasie i złazie odpowiadają wytypowani przez placówkę opiekunowie.
3. Potwierdzeniem udziału w Rajdzie będzie otrzymanie szczegółowego opisu trasy wraz z wyznaczoną godziną wymarszu.
4. Zadaniem uczestników Rajdu będzie:
● dotarcie do wyznaczonych na trasie punktów oraz wykonanie zadań niespodzianek,
● nauczenie się jednej zwrotki tekstu pieśni załączonej do regulaminu.
5. Złaz wszystkich uczestników Rajdu odbędzie się na terenie PTTK i zostanie zakończony wspólnym ogniskiem.
6. W razie wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych termin Rajdu może ulec zmianie, o czym zainteresowani zostaną poinformowani odpowiednio wcześnie telefonicznie.

Wersja do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.