Rajd ekologiczny

19 marca patrole harcerskie i zuchowe z naszego Hufca Starachowice wzięły udział w Rajdzie Ekologicznym.

Na liczącej 4km trasie na uczestników czekały 4 punkty, których tematyka związana była z przyrodą, naturą oraz oczywiście ekologią. Było sprawdzenie wiedzy o otaczającej Nas faunie i florze, praktyczne zadania związane z recyklingiem i sortowaniem śmieci oraz zagadki logiczne, które odnosiły się do wszystkich wspomnianych zagadnień. Całość została dopełniona o szyfry zuchowe, podstawy I pomocy oraz aktywności fizyczne. Metą rajdu był Harcerski Ośrodek Obozowy „Lubianka”. Po dotarciu na metę odbył się pokaz tradycyjnych oraz marzann, związanych z nadchodzącą wiosną. Ich przygotowanie było zadaniem przedrajdowym i wymagało, aby stworzone dzieło wykonane było z ekologicznych materiałów.

Na punktach rajdu oraz przy prezentacji kukieł najlepiej zaprezentowała się 9 Gromada Zuchowa „Leśna Skrzaty”, która tym sposobem została najlepszym patrolem rajdu i otrzymała nagrodę od komendanta Hufca Starachowice phm. Konrada Ćwika. Rajd zakończył się ogniskiem i tradycyjną iskierka.

Miejmy nadzieję, że za rok ponownie przywitamy w ten sposób wiosnę – łącząc naukę i zabawę.

~ phm. Paweł Lesiak