Dzień Myśli Braterskiej 2022

Tego roku uroczystości związane z Dniem Myśli Braterskiej obchodziliśmy 26 lutego. Zaczęliśmy od quizu o historii oraz tradycjach ruchu skautowego. Kolejnym punktem programu były pytania dotyczące nas samych – harcerzach, instruktorach i wędrownikach!

Pod koniec nastąpiło tradycyjne rozpalenie świeczowiska przez reprezentantów wszystkich środowisk. Nie zabrakło również śpiewów, pląsów i okrzyków.

DMB oprócz wesołych atrakcji miał także poważne podłoże. Od ponad tygodnia trwa rosyjska inwazja na Ukrainie, która codziennie zbiera coraz to krwawsze żniwo. W obliczu ogromnego kryzysu, wojny i nadchodzących wydarzeń pamiętajmy, że obowiązkiem harcerza jest nieść pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Pomagajmy jak możemy!

Autor: Krzysztof Domański, 111 Artystyczna Drużyna Harcerska