Posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich

Najbliższe posiedzenie KSI odbędzie się w piątek 6 listopada 2020 r. o godzinie 17.00.
Jednocześnie przypominamy, że wnioski o otwarcie próby, oraz wnioski o przyznanie stopnia należy przekazać drogą elektroniczną na adres ksi@starachowice.zhp.pl lub bezpośrednio do biura Hufca ZHP Starachowice, przynajmniej na tydzień przed planowanym terminem posiedzenia KSIH tj. do 29 października 2020 r.
Pozdrawiam
hm. Irena Tuchowska