Betlejmskie Światło Pokoju już w Starachowicach


Rozpoczęła się wielka sztafeta Światła. Od niedzieli 16 grudnia 2018 r. harcerki i harcerze w całej Polsce kolejny raz będą nieść Światło wraz z jego przesłaniem. Będą pokazywać, że to “Światło, które łączy”.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

W dniu wczorajszym Komendantka Hufca ZHP Starachowice, przekazała Betlejemskie Światło Pokoju władzom miasta oraz mieszkańcom Starachowic.

W tym roku w Betlejemskim Zlocie w Zakopanym wzięło udział kilka środowisk naszego Hufca.
Zapraszamy do Galerii zdjęć:
40 Drużyna Starszoharcerska im. R. Kaczorowskiego
38 Starachowicka Drużyna Harcerska im. E. Plater
100 Obronna Drużyna Harcerska „Wataha”
7 Drużyna Wędrownicza „Summit” im. Jerzego Kukuczki
Krąg Instruktorski „Komenduły” im. Junaka i Kokoszki