Szukaj
Linki
Wspierają nas


Świętokrzyska Sieć Świetlic Podwórkowych projekt realizowany przy współpracy
BIP

Dzień Myśli Braterskiej Hufca ZHP Starachowice

W odnowionej sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego w Starachowice obchodzony był przez nasz hufiec Dzień Myśli Braterskiej. Po raz trzeci był on połączony z uroczystą Galą Pierścienie Przyjaźni. Liczne grono zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów Hufca ZHP Starachowice przybyło, by wspólnie świętować ten wyjątkowy dla nas dzień w roku.
Swoją obecnością zaszczycili nas również znamienici goście: skarbnik Chorągwi Kieleckiej – druhna Joanna Pawłowska, dyrektor biura Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Urzędu Marszałkowskiego – Pani Beata Oczkowicz, v-ce starosta powiatu starachowickiego Pan Marek Pawłowski, członek Zarządu Powiatu Starachowickiego – pan Andrzej Sendecki, Prezydent Miasta – pan Marek Materek, Dyrektor MDK – pani Agnieszka Lasek-Piwarska, Dyrektor Gimnazjum Nr 4 – Pani Anna Salamon, prezes starachowickiego oddziału Automobilklubu Kieleckiego – Pan Roman Jabłczyński, Pan Jarosław Warszawa ze stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki oraz przyjaciele i sympatycy naszego hufca .
Galę Pierścienie Przyjaźni poprowadził hm. Mateusz Ślaski oraz pwd. Maciej Gęborek. Galę rozpoczęła komendantka hufca , która złożyła wszystkim życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej oraz wręczyła z tej okazji podziękowania przedstawicielom samorządów, placówek oświatowych oraz stowarzyszeń współpracujących z harcerzami. Podkreśliła jak ważną role pełni od ponad 100 lat harcerstwo wspierając rodziców i szkołę w wychowaniu młodego pokolenia.

Podziękowała także za 10 lat służby i wspaniałej pracy druhowi hm. Dariuszowi Kanclerzowi i prowadzonym przez niego Harcerskim Kronikom Filmowym. Projektu, który jest jedną z wizytówek naszego hufca. Realizacje HKF Starachowice były realizowane w całej Polsce i za granicą.
Następnie druhna Joanna Pawłowska wręczyła listy pochwalne od komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP dla naszych drużynowych.
W plebiscycie Pierścienie Przyjaźni zostały wręczone nagrody w następujących kategoriach:
- Zuch roku: Barbara Cheda (GZ „Małe Wilczki”)
- Harcerz Roku: Michalina Ćwik ( 100 ODH)
- Harcerz Starszy roku: Natalia Lamparska (15 GDH)
- Wędrownik roku: Marysia Daniszewska (102 DW)
- Instruktor roku: phm. Jacek Ołowiak (7 DW)
- Senior roku: hm. Andrzej Jacek Tarnowski
- Drużyna roku: 101 Drużyna Starszoharcerska „Lupus”
- Klub Specjalnościowy roku: Harcerska Służba Porządku Publicznego Starachowice
- Impreza roku: Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Harcogranie”
Pomiędzy werdyktami w poszczególnych kategoriach występowali harcerze i instruktorzy naszego hufca zapewniając nam przy tym cudowną zabawę. Występowali harcerze ze 101 DSH „Lupus”,
111 ADH, 15GDH, 40 DSH oraz kapituła „Pierścieni Przyjaźni”.
Ponieważ rok 2018 został ogłoszony przez Senat RP – Rokiem Harcerstwa, a jest to też rok w którym świętujemy 100 rocznicę odzyskania Niepodległości i 100 rocznicę utworzenia Związku Harcerstwa Polskiego komenda hufca postanowiła w sposób szczególny uhonorować wszystkie środowiska działające w hufcu. Ufundowano specjalną nagrodę pod nazwą „STACH” ( od imienia bohatera starachowickich harcerzy Stanisława Staszica).

A „STACH” to nic innego jak starachowicka akcja chwalenia harcerzy za szczególne zasługi jakie wnoszą do naszego hufcowego życia.
Komenda Hufca uhonorowała także odznaką „Za zasługi dla Hufca ZHP Starachowice” druhnę phm. Justynę Jarmolińską, Panią Annę Salamon i Pana Marka Materka. Swoja odznakę odebrał także druh hm. Andrzej Jacek Tarnowski (została mu przyznana w listopadzie 2017 roku).
Uroczystość zakończył wspólnie zawiązany „Bratni krąg przyjaźni” i konsumpcja jubileuszowego tortu.
Dziękujemy Urzędowi Miasta Starachowice za udostępnienie sali i nagłośnienia oraz Panu Prezydentowi za ufundowanie tortu.

Zapraszamy do galerii zdjęć z Gali:
40 Drużyna Starszoharcerska im. R. Kaczorowskiego
Harcerskie Kroniki Filmowe
Fotogaleria ZHP Hufca Starachowice, foto: pwd. Weronika Gozdur, pwd. Jan Pastuszka

Komentarze zamknięte.


Switch to our mobile site