Szukaj
Linki
Wspierają nas


Świętokrzyska Sieć Świetlic Podwórkowych projekt realizowany przy współpracy
BIP

XVIII Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie – relacja

28 października 2017r. w 74 rocznicę bitwy na Wykusie leśnymi ścieżkami przeszli uczestnicy kolejnej XVIII Partyzanckiej Drogi Krzyżowej. Patronem tegorocznej uroczystości była pani Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski. Modlitwie przewodniczył kapłan z parafii Wszystkich Świętych ze Starachowic ks. Mirosław Jakubiak.
Mimo trudnych warunków atmosferycznych w tegorocznej Partyzanckiej Drodze Krzyżowej uczestniczyło ponad 300 osób.
“Droga Krzyżowa” na Wykusie szlakiem mogił partyzanckich wyruszyła po raz pierwszy w roku 2000, a jej pomysłodawcom był kpt. hm Stefan Derlatka ps. “Daniel” wraz z instruktorami ze Środowiskowego Szczepu im. Partyzantów Armii Krajowej i IX Szczepu im. Bohaterskich Dzieci Polskich ze Starachowic. Niestety w tym roku zabrakło wśród nas druha kpt.hm. Stefana Derlatki, który we wrześniu odszedł na „wieczna wartę”.

Tegoroczną drogę poprowadziły zuchy, harcerze i instruktorzy ze Środowiskowego Szczepu im. Partyzantów Armii Krajowej pod przewodnictwem hm. Krzysztofa Krawca.
Nad właściwym przebiegiem modlitw , rozważań i śpiewu przy stacjach drogi krzyżowej czuwały druhny : hm. Anna Skibińska, phm. Kazimiera Składanowska i dh. Grażyna Erbel z Kręgu Seniorów „Łysica-Żubry” oraz niezastąpiony honorowy sołtys Wąchocka Pan Marek Samsonowski.
Na zakończenie uroczystości ks. Mirosław Jakubiak serdecznie podziękował wszystkim obecnym kombatantom, duchownym, harcerzom, uczniom, mieszkańcom okolicznych miejscowości , władzom samorządowym, służbom, mundurowym i leśnikom za tak liczne przybycie na wykuską polanę. Komendantka hufca ZHP Starachowice hm. Małgorzata Ślaska pochyliła się nisko wszystkim kombatantom , którzy / zwłaszcza na początku istnienia i tworzenia drogi/ udzielali pomocy finansowej i merytorycznej organizatorom. Niestety co roku jest ich na tej polanie coraz mniej. Podziękowała także leśnikom , którzy porządkują leśne mogiły i zawsze służą pomocą przy ich renowacji.
Po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy uczestnicy zregenerowali siły przy tradycyjnym harcerskim bigosie i gorącej herbacie.
W uroczystościach na Wykusie oprócz organizatorów z Koła ŚZŻAK w Starachowicach z Panem Leszkiem Nowakiem i Środowiskowego Szczepu im. Partyzantów AK z komendantką dh. phm. Marylą Ćwik wzięły także udział inne środowiska starachowickiego Hufca ZHP: 2DH, 38 SDH, 100 DH, 111 ADH, 115 DH, KS Łysica Żubry” oraz gromady zuchowe ze Starachowic i Chybic
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice.

Wśród licznie zgromadzonych osób była Pani Wojewoda Świętokrzyska Agata Wojtyszek, Wicestarosta Powiatu Starachowice Pan Andrzej Sendecki, pełnomocnik ds. kombatantów i osób represjonowanych Pan Karol Fijałkowski, córka Józefa Piwnika „Topoli” brata Jana Piwnika „Ponurego” Pani Teresa Piwnik, leśnicy z Nadleśnictw : Starachowice, Ostrowiec Św., Skarżysko Kam., Suchedniowa i Marcul, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej .Podczas uroczystości Okręg Kielce ŚZŻAK reprezentowała Prezes Okręgu Pani Alina Szwach. Środowisko „Ponury” „Nurt”, hm Anna Skibińska – Wiceprezes Okręgu oraz Ryszard Patzer – Członek Zarządu. Jak co roku nie zabrakło także młodzieży z Zespołu Szkół im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym oraz Jednostek Strzeleckich. W bieżącym roku w „drodze krzyżowej” aktywnie uczestniczyli także Rycerze Kolumba z Rady Stanowej 15015 im. Św. Ojca Pio. Partyzancka Droga Krzyżowa stała się miejscem spotkań wielopokoleniowych – obok seniorów i kombatantów leśne drogi przemierzali rodzice z małymi dziećmi.
Tegoroczna edycja PDK była zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych, MON, Starostwu Powiatowemu Starachowice i Gminie Starachowice.

Zapraszamy do galerii zdjęć na profilu facebook Partyzanckiej Drogi Krzyżowej na Wykusie.

Komentarze zamknięte.


Switch to our mobile site