Posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich

Najbliższe posiedzenie KSI odbędzie się w piątek 2 marca 2018 r. o godzinie 17.30.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o otwarcie próby, oraz wnioski o przyznanie stopnia należy przekazać drogą elektroniczną na adres ksi@starachowice.zhp.pl lub bezpośrednio do biura Hufca ZHP Starachowice, przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia KSIH tj. do 16 lutego 2018 r.

Pozdrawiam

hm. Irena Tuchowska

Komentarze zamknięte.


Switch to our mobile site