Konferencja metodyczna w Sielpi

25-26 listopada 2016 r. odbyła się Konferencja Metodyczna ZHP Chorągwi Kieleckiej w Sielpi pod hasłem „Harcerska metoda wychowawcza jako narzędzie efektywnej polityki społecznej” zorganizowana w ramach programu Świętokrzyska Sieć Świetlic Podwórkowych. Wśród grona ponad 100 uczestników z całej Chorągwi, nie zabrakło licznej reprezentacji ZHP Hufca Starachowice.

Zapraszamy do Galerii zdjęć autorstwa hm. Dariusza Kanclerza – Harcerskie Kroniki Filmowe