Szukaj
Wspierają nas


Świętokrzyska Sieć Świetlic Podwórkowych projekt realizowany przy współpracy
BIP

Rozkazy Komendantki Hufca

W dziale Rozkazy, można pobrać Rozkaz-L7-2017. Zapraszamy do lektury.

Odprawa drużynowych

Serdecznie zapraszamy wszystkich drużynowych na comiesięczną odprawę w dniu 4.09.2017 r. o godz.17.00 w siedzibie Hufca.

Dzień Harcerza

Obchody 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana

Zlot Chorągwi Kieleckiej ZHP – Harcerska Służba Zabezpieczenia

Został uruchomiony nabór do Harcerskiej Służby Zabezpieczenia na Zlocie Chorągwi Kieleckiej.
Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić ankietę dostępną pod adresem:
https://zhpchoragiewkielecka.sharepoint.com/zaplecze/_layouts/15/WopiFrame.aspx?guestaccesstoken=HwxZXiwAroK8TTubdYoAm5yDhfYcjj3yyI8gE2OZfAA%3D&docid=1_1e74cfd0ddb0e4e0189551361d6e185f9&wdFormId=%7B378D5B90-FDD9-4FD2-AB55-0EBAD308C7B9%7D&action=formsubmit

KONKURS FILMOWY „A dlaczego harce?”

KONKURS FILMOWY „A dlaczego harce?”
pula nagród: 5.000 zł, długość filmu maks. 5 min.
Kategorie
1. Harcerze w akcji – przygoda – należy nagrać harcerzy podczas akcji
2. Harcerskie klimaty – więzi przyjaźni – należy nagrać jakąś sytuację lub akcję
3. Co w byciu harcerką / harcerzem jest dla mnie ważne i dlaczego? – należy przeprowadzić
wywiad(y) z harcerkami / harcerzami.
4. Oleńka i Andrzej – należy wspólnie z przyjaciółmi nagrać scenę z życia Olgi i Andrzeja
Małkowskich
W każdej kategorii: I miejsce – 700 zł, II miejsce – 400 zł, III miejsce – 150 zł

Termin nadsyłania prac: 15 września 2017 r.

Szczegóły w regulaminie konkursu dostępnym na stronie: http://www.buscon.pl/csr

Zlot Chorągwi Kieleckiej ZHP – drużyna sztabowa

Został uruchomiony nabór do drużyny sztabowej na Zlot Chorągwi. Praca od lekkiej kwaterki po prace porządkowe i organizacyjne. To znakomite, rozwojowe pole służby oraz okazja do integracji z innymi środowiskami. Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić ankietę dostępną pod adresem.
https://zhpchoragiewkielecka.sharepoint.com/swietlice/_layouts/15/WopiFrame.aspx?guestaccesstoken=cr6Qr%2BTzaMtTdH2E09KqOEaWexBB9w5l2g1%2FAd9b%2BmA%3D&docid=1_14e3c90b08d454b658780eafac4b37916&wdFormId=%7B5D0DE04D-C948-4F53-9BB3-ED30108AD8CD%7D&action=formsubmit

Rozkaz Specjalny Naczelnika ZHP

W obliczu tragedii, jaka spotkała naszą bratnią organizację Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego zarządziła niedzielę, 13 sierpnia 2017 r. dniem żałoby.

Rozkaz Specjalny Naczelnika ZHP


Switch to our mobile site