Rajd ekologiczny

19 marca patrole harcerskie i zuchowe z naszego Hufca Starachowice wzięły udział w Rajdzie Ekologicznym.

Na liczącej 4km trasie na uczestników czekały 4 punkty, których tematyka związana była z przyrodą, naturą oraz oczywiście ekologią. Było sprawdzenie wiedzy o otaczającej Nas faunie i florze, praktyczne zadania związane z recyklingiem i sortowaniem śmieci oraz zagadki logiczne, które odnosiły się do wszystkich wspomnianych zagadnień. Całość została dopełniona o szyfry zuchowe, podstawy I pomocy oraz aktywności fizyczne. Metą rajdu był Harcerski Ośrodek Obozowy „Lubianka”. Po dotarciu na metę odbył się pokaz tradycyjnych oraz marzann, związanych z nadchodzącą wiosną. Ich przygotowanie było zadaniem przedrajdowym i wymagało, aby stworzone dzieło wykonane było z ekologicznych materiałów.

Na punktach rajdu oraz przy prezentacji kukieł najlepiej zaprezentowała się 9 Gromada Zuchowa „Leśna Skrzaty”, która tym sposobem została najlepszym patrolem rajdu i otrzymała nagrodę od komendanta Hufca Starachowice phm. Konrada Ćwika. Rajd zakończył się ogniskiem i tradycyjną iskierka.

Miejmy nadzieję, że za rok ponownie przywitamy w ten sposób wiosnę – łącząc naukę i zabawę.

~ phm. Paweł Lesiak

Dzień Myśli Braterskiej 2022

Tego roku uroczystości związane z Dniem Myśli Braterskiej obchodziliśmy 26 lutego. Zaczęliśmy od quizu o historii oraz tradycjach ruchu skautowego. Kolejnym punktem programu były pytania dotyczące nas samych – harcerzach, instruktorach i wędrownikach!

Pod koniec nastąpiło tradycyjne rozpalenie świeczowiska przez reprezentantów wszystkich środowisk. Nie zabrakło również śpiewów, pląsów i okrzyków.

DMB oprócz wesołych atrakcji miał także poważne podłoże. Od ponad tygodnia trwa rosyjska inwazja na Ukrainie, która codziennie zbiera coraz to krwawsze żniwo. W obliczu ogromnego kryzysu, wojny i nadchodzących wydarzeń pamiętajmy, że obowiązkiem harcerza jest nieść pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Pomagajmy jak możemy!

Autor: Krzysztof Domański, 111 Artystyczna Drużyna Harcerska

Szkolenie SIM

15 stycznia w Agencji Rozwoju Regionalnego odbyło się szkolenie z SIM i planowania, organizowane przez Chorągiew Kielecką.

Drużynowi, przyboczni i funkcyjni Hufca Starachowice poznali nowy System Instrumentów Metodycznych a także mieli możliwość poznać nowe sposoby na planowanie pracy drużyny.

Zajęcia skupiły się na pracy zespołowej i współpracy na linii drużynowy przyboczni. Tropy, wyzwania i naramiennik HS to między innymi nowości pojawiające się w nowym SIMie, uczestnicy szkolenia dokładnie omówili jego regulamin. Większość szkolenia skupiła się na planowaniu pracy drużyny, używając wcześniej poznanych instrumentów.

Orszak Trzech Króli

6 stycznia ulicami Starachowic przeszedł Orszak Trzech Króli.

Nie mogło zabraknąć starachowickich harcerzy, którzy zarówno dbali o bezpieczeństwo uczestników orszaku (Harcerska Grupa Ratownicza, Harcerska Służba Porządku Publicznego), ale również brali w nim czynny udział.

Komendant Hufca – phm. Konrad Ćwik wcielił się w rolę Józefa wraz z instruktorką hufca – phm. Izabelą Ćwik, która towarzyszyła mu w roli Maryi.

Fotorelacja: maestroucho.pl

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

„W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.”

Do Starachowic płomień nadziei dotarł 23 grudnia i rozświetlił skwer im. podporucznika Zdzisława Rachtana ps. Halny. W ubiegły czwartkowy wieczór starachowiccy harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju mieszkańcom miasta.
Za oprawę artystyczną dziękujemy 104 Artystycznej Drużynie Harcerskiej z Mirca oraz 111 Artystycznej Drużynie Harcerskiej im. K.K. Baczyńskiego.


Zdjęcia: maestroucho.pl

Odszedł na Wieczną Wartę…

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu na Wieczną Wartę wieloletniego instruktora, drużynowego i byłego komendanta hufca – harcmistrza Stanisława Wiącka – wychowawcy wielu harcerskich pokoleń, szefa Harcerskiego Klubu Kartingowego „Hacart”.

Druhny i Druhowie!
Zgodnie z Rozkazem Specjalnym LS12/2021 w Hufcu ZHP Starachowice została ogłoszona żałoba do dnia 09.12.2021.
Polecam okryć kirem sztandary harcerskie, nałożyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie.

Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Starachowice – podsumowanie

W ubiegłą sobotę, 13 listopada 2021 roku, odbył się Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Starachowice. Po dwóch latach kadencji komendantka hufca hm. Dorota Chyczewska zaprezentowała sprawozdanie podsumowujące ostatni okres jej działalności. Sprawozdanie opiniujące działalność hufca na czele z komendantką i komendą wygłosiła również hm. Małgorzata Ślaska – pełnomocnik Komendanta Chorągwi Kieleckiej oraz phm. Karolina Bilska – przewodnicząca Hufcowej Komisji Rewizyjnej.
Na wniosek HKR Zjazd udzielił absolutorium następującym druhom i druhnom:
za okres 30.11.2019 – 13.11.2021
– komendantce hufca hm. Dorocie Chyczewskiej
– z-cy komendantki hufca ds. organizacyjnych phm. Konradowi Ćwikowi
– z-cy komendantki hufca ds. programu i pracy z kadrą phm. Pawłowi Lesiakowi
za okres 30.11.2019 – 31.03.2021
– skarbnikowi hufca phm. Pawłowi Szypulskiemu
– z-cy komendantki hufca ds. promocji i wizerunku phm. Ilonie Traczyk
za okres 31.03.2021 – 13.11.2021
– skarbniczce hufca pwd. Beacie Nowak
– z-cy komendantki hufca ds. promocji i wizerunku pwd. Weronice Gross

Ważnym momentem Zjazdu było wręczenie lilijki i podkładki harcmistrzowskiej druhnie hm. Katarzynie Hartung-Łebek, serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej pracy!
Wręczone również zostały odznaczenia za zasługi Hufca ZHP Starachowice druhom i druhnom: pwd. Beacie Nowak, pwd. Weronice Gross, druhnie Małgorzacie Spadło, pwd. Tomaszowi Paluchowi.

Podczas Zjazdu Sprawozdawczego rezygnację z funkcji komendantki hufca złożyła hm. Dorota Chyczewska. Składamy Druhnie serdeczne podziękowania za dwuletnią pracę i zaangażowanie w działalność hufca.

Instruktorzy i harcerze z czynnym prawem wyborczym jednogłośnie zadecydowali o rozpoczęciu Zjazdu Wyborczego. Do komisji wyborczej spłynęła jedna kandydatura na funkcję komendanta.
Zjazd wybrał jednogłośnie phm. Konrada Ćwika na komendanta Hufca ZHP Starachowice.

Zjazd zagłosował również nad wyborem członków komendy zaproponowanej przez phm. Konrada Ćwika.

Skład komendy wygląda następująco:

Komendant Hufca – phm. Konrad Ćwik
Skarbnik Hufca – pwd. Beata Nowak
Z-ca komendanta hufca ds. programu i pracy z kadrą – phm. Paweł Lesiak
Z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych – phm. Jacek Ołowiak
Z-ca komendanta hufca ds. promocji – pwd. Weronika Gross

Foto: hm. Dariusz Kanclerz, Harcerskie Kroniki Filmowe
Album ze zdjęciami