Komendanci Hufca

Dorota Chyczewska harcmistrzyni
(30.11.2019-13.11.2021)

Córka Danuty i Antoniego Starzyńskich. Urodziła się 29 sierpnia 1961 roku w Starachowicach. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Nauczycielka języka polskiego.

Hm. Dorota Chyczewska od 1988 roku jest czynnie działającym instruktorem ZHP. W czasie pracy instruktorskiej pełniła wiele odpowiedzialnych funkcji: była członkiem komendy hufca, zastępcą komendanta hufca ds. programowych, członkiem Chorągwianej Komisji Rewizyjnej, członkiem Chorągwianego Sądu Harcerskiego.

Była drużynową 37 DH im. Stefana Żeromskiego i komendantką V Szczepu im. Komisji Edukacji Narodowej. W latach 2010 – 2019 prowadziła 40 Drużynę Starszoharcerską im. Ryszarda Kaczorowskiego. Wraz z drużyną animowała wiele wydarzeń w macierzystym Gimnazjum nr 2 im. Stefana Żeromskiego – rajdy integracyjne, dni harcerskie z okazji Dnia Myśli Braterskiej i Betlejemskiego Światełka Pokoju. Organizatorka charytatywnej akcji „Budujemy szkołę w Afryce”. Prowadziła hufcowe „Zaduszki harcerskie”, popularyzujące sylwetki instruktorów, którzy budowali wspólnotę hufca. Członkini hufcowych sztabów HAL, NAL, Harcerskich Rajdów Świętokrzyskich.

Funkcję komendantki hufca objęła w przededniu epidemii Covid-19. Organizatorka i koordynatorka hufcowego wolontariatu na rzecz osób zagrożonych zakażeniem COVID-19.

Posiadane ordery i odznaczenia:

Zasłużony dla Harcerskich Rajdów Świętokrzyskich

Zasłużony dla Hufca ZHP Starachowice

Srebrny Medal za długoletnią służbę

Srebrny Krzyż za zasługi dla ZHP

Brązowy Krzyż Zasługi

Medal Komisji Edukacji Narodowej.


Małgorzata Ślaska harcmistrzyni
(28.11.2009-30.11.2019)

Małgorzata Ślaska z domu Smolińska ur. 3.08.1962 roku w Starachowicach w rodzinie robotniczej , córka Jana i Anny z domu Binek. Absolwentka technikum mechanicznego im. St. Dubois w Starachowicach, w harcerstwie od 1974 roku. Związana z XI Szczepem Harcerskim im. Bohaterów Westerplatte przy SP Nr 11 (13 DH MSR – drużynowy hm Henryk Michalski). W 1979 roku złożyła zobowiązanie instruktorskie. Drużynowa 12 DH im. Zosi Jaroszewicz „Kasia”, 45 SDSH „Komenduły” im. „Junaka” i „Kokoszki”, 15 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej im. „Jedrusiów”. Od 1985 roku związana z ruchem drużyn „Jędrusiowych”, od 1998 roku ze Wspólnotą Drużyn Grunwaldzkich. Wraz z nieżyjącym mężem Jackiem współorganizatorka Harcerskiego Rajdu „Szlakami Jędrusiów” i „trasy jędrusiowej” na Harcerskim Rajdzie Świętokrzyskim. Członek Komisji rewizyjnej Choragwi dwóch kadencji, z-ca komendanta hufca d/s programowych, od XII 2009 roku komendantka hufca ZHP Starachowice. Laureatka nagrody „jędrusiowej”, honorowej odznaki grunwaldzkiej, odznaki „Jedrusiowej” I stopnia, odznaczona Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla ZHP oraz medalem „Pro Memoria”. W latach 2005-2008 komendantka Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego. Organizator wielu rajdów, biwaków i obozów (w tym zagranicznych). W 2008 roku współorganizator wymiany ze skautami angielskimi.
Reżyser trzech harcerskich koncertów jubileuszowych:
„Wspominki Druhny Balbinki” z okazji 90 lecia harcerstwa starachowickiego;
„Podróż sentymentalna” z okazji 30-lecia KI „Komenduły” im „Junaka” i „Kokoszki”;
„Mam szczerą wolę …” z okazji 100-lecia harcerstwa i 85-lecia Hufca ZHP Starachowice.


Jarosław Piotrowicz harcmistrz
(grudzień 2003-28.11.2009)
(9.05.1992-1.09.1995)

Syn Barbary i Kazimierza. Urodził się 30 marca 1962 roku w Starachowicach. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Starachowicach oraz Studium Ekonomicznego im. Oskara Lange w Kielcach.
Hm. Jarosław Piotrowicz od 1973 r jest czynnie działającym członkiem ZHP. W czasie pracy instruktorskiej którą rozpoczął od 1980 r pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji: od kierownika referatu harcerskiego, członka komendy i rady hufca, z-cy komendanta d/s organizacyjnych do stanowiska komendanta hufca, które piastował przez 10 lat. W tym samym czasie pełnił również funkcję drużynowego drużyny artystycznej (Harcerskiego Zespołu Wokalno-Instrumentalnego „REBUS”) odnosząc wiele sukcesów na festiwalach i przeglądach artystycznych a także wydając jako jeden z nielicznych we współpracy z Radiem Kielce kasetę z piosenkami harcerskimi i turystycznymi. Jako muzyk był wykonawcą opraw muzycznych wielu imprez harcerskich i okolicznościowych. Za swą działalność odznaczony odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony Działacz Kultury” oraz listami gratulacyjnymi Wojewody Kieleckiego i Prezydenta Miasta Starachowice. Pełnił również odpowiedzialne funkcje poza hufcem m.in. członka komisji rewizyjnej i sądu harcerskiego Chorągwi oraz członka zespołu d/s harcerstwa na wsi przy GK ZHP. Wraz z żoną Bożeną był rekonstruktorem ruchu Nieprzetartego Szlaku na terenie miasta i powiatu starachowickiego. Wielokrotnie pomagał w organizacji oraz pełnił funkcję komendanta obozów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla osób z porażeniem mózgowym i zespołem Downa. Jego zasługi za pracę z osobami niepełnosprawnymi zjednały mu szerokie grono przyjaciół zarówno w środowisku harcerskim jak i poza nim. Za całokształt pracy na rzecz ZHP otrzymał odznakę „Za zasługi dla Chorągwi Kieleckiej ZHP” oraz odznakę „Za zasługi dla Hufca Starachowice”. Hm. Jarosław Piotrowicz współpracował również (jako komendant hufca i instruktor ZHP) z innymi organizacjami i instytucjami jak np. organizacje kombatanckie. Za propagowanie pamięci o ofiarach II Wojny Światowej oraz pomoc w budowie i utrzymaniu miejsc pamięci na wniosek Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa odznaczony srebrnym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej a także brązowym medalem „Za zasługi dla obrony kraju” i złotą odznaką „Zasłużony działacz LOK”. Był członkiem zespołu d/s bezpieczeństwa przy Staroście Starachowickim oraz zespołów okolicznościowych przy Prezydencie Miasta Starachowice.
Obecnie pracuje jaki instruktor – terapeuta w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Starachowicach, prowadząc zajęcia muzyczne i komputerowe z osobami niepełnosprawnymi. Prowadzony przez niego zespół teatralno-muzyczny „Tacy Sami” odnosi sukcesy na festiwalach i przeglądach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Przebieg służby instruktorskiej:
1985 – 1989 – kierownik referatu harcerskiego członek rady hufca „Nad Kamienną”
w Starachowicach
1986 – 1990 – członek zespołu d/s harcerstwa na wsi przy GK ZHP
1987 – 1997 – drużynowy harcerskiej drużyny artystycznej „REBUS”
1991 – 1992 – z-ca komendanta d/s organizacyjnych hufca „Nad Kamienną”
– członek komisji rewizyjnej K.Ch. Kielce
1992 – 1995 – komendant hufca Starachowice
1994 – 1995 – członek sądu harcerskiego K.Ch. Kielce
1997 – 2009 – członek kręgu instruktorskiego „Komenduły”
2003 – 2009 – komendant hufca Starachowice
2009 – nadal – członek komisji stopni instruktorskich hufca

Posiadane ordery, odznaczenia, odznaki:
2001 – odznaka Ministra Kultury – Zasłużony Działacz Kultury
2002 – odznaka – Za zasługi dla Hufca ZHP Starachowice
2003 – złota odznaka – Zasłużony Działacz LOK
2005 – srebrny medal – Opiekuna Miejsc Pamięci
2005 – brązowy medal – Za zasługi dla Obrony Kraju
2007 – odznaka – Za zasługi dla Kieleckiej Chorągwi ZHP
2011 – odznaka – Za zasługi dla Rajdu Świętokrzyskiego


Stanisław Wiącek harcmistrz
(5.11.2001-6.12.2003)

Wieloletni instruktor hufca Starachowice, komendant Harcerskiego Klubu Kartingowego „Hacart”, członek komendy hufca. Obecnie nie pracujący – emeryt.


Krzysztof Szwed harcmistrz
(listopad 1995 – październik 2001)

Syn Zdzisława i Jadwigi. Urodzony 31 maja 1962 roku w Starachowicach. Absolwent I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach. Funkcje Komendanta Hufca ZHP im. Stanisława Staszica w Starachowicach pełnił od października 1995 roku, pracownik MOSiR w Starachowicach a następnie etatowy pracownik KH Starachowice, Zastępca Komendanta Chorągwi Kieleckiej, później Komendant Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Marcinkowie k. Wąchocka.Stanisław Stanecki harcmistrz
(6.03.1991-9.05.1992)

Syn Haliny i Kazimierza. Urodził się 6 kwietnia 1959 roku w Starachowicach. W ZHP od 1969 roku. Nauczyciel. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Zastępca komendanta hufca w 2000 r. Nauczyciel II LO w Starachowicach, następnie dyrektor Szkoły Podstawowej w Małyszynie. Obecnie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Starachowicach.Grzegorz Szlęzak harcmistrz
18.05.1987-6.03.1991)

Syn Marty i Adolfa. Urodzony 19 lutego w Wąchocku. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Nauczyciel w szkole podstawowej nr 10 w Starachowicach. W Związku Harcerstwa Polskiego od 1964 roku w 111 artystycznej drużynie im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Starachowicach.


Stefan Derlatka harcmistrz
(27.11.1982-18.05.1987)

Syn Andrzeja i Jadwigi z domu Pacek. Urodzony 3 stycznia 1927 roku w Starym Dworze, gmina Wąchock. Absolwent Gimnazjum Koedukacyjnego w Starachowicach (1947). Pracownik Wydziału Wojskowego Powiatowej Rady Narodowej (1948-1958) w Starachowicach. Żołnierz Armii Krajowej 3 pułku piechoty (1943-1944) ps. „Daniel”. W harcerstwie: 12 drużyna im. ks. Stanisława Skorupki w Starachowicach (1945-1948). Druzynowy 20 DH w Michałowie w latach 1949-1950; 7 turystycznej drużyny harcerskiej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Starachowicach (1957); 4 drużyny harcerzy im. Stanisława Stasiszca w Starchowicach (1958-1960); 9 drużyny harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego w Starachowicach (1960-1967); 24 drużyny harcerzy im. Mikołaja Kopernika w Starachowicach (1967-1980); 2 drużyny harcerzy im. Mariana Langiewicza w Starachowicach (od 1982 roku). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” i innymi.Sylwester Staniszewski harcmistrz
(1.12.1973-.27.11.1982)

Syn Karola i Reginy z domu Kwiatkowska. Urodzony 20 lutego 1940 roku w Starachowicach. Absolwent Technikum Mechanicznego w Starachowicach (technik-mechanik 1964). Pracownik służb technicznych F.S.C. Starachowice od 1958 roku. Obecnie na emeryturze.
W harcerstwie: 8 drużyna harcerzy im. Tadeusz Kościuszki przy Szkole Podstawowej nr 3 w Starachowicach (drużynowy 1957-1959), 14 drużyna harcerzy im. gen. Józefa Bema (drużynowy 1960-1967), 7 drużyna harcerzy im. ks. Józefa Poniatowskiego (druzynowy 1967-1973), 18 druzyna harcerzy im. Jerzego Szydłowskiego (druzynowy 1973-1975). Członek Rady Kieleckiej Chorągwi ZHP im. Stefana Żeromskiego (1976-1994), 32 drużyna minikarów im. B.Cieleckiego i H.Kliczewskiego (od 1982 roku). Odznaczony Krzyżem za Zasługi dla ZHP.


Ludmiła Mazurkiewicz harcmistrzyni
(1.03.1958-30.11.1973)

Córka Kazimierza i Marii Wekka. Urodzona 9 stycznia 1928 roku w Brześciu n/Bugiem. Absolwentka Szkoły Podstawowej we wsi Tomaszówka k/Włodawy (1941) Robotnica tartaku w Tomaszowie Libelskim (1941-1944). Więzień przymusowego obozu pracy Łachów k.Warszawy oraz tartaku „Bugaj” w Starachowicach (1944). Absolwentka Gimnazjum Koeduakcyjnego Związku Zawodowego Metalowców w Starachowicach (1946); Studium Tetralnego w Warszawie (1973). Pracownik administracyjny Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Starachowicach (1943-1958). W harcerstwie od 1936 roku w drużynie zuchów w Brześciu n/Buiem. Przyrzeczenie Harcerskiee złożyła w Szkole Instruktorskiej ZHP w Brześciu (1938). Drużynowa 3 drużyny żeńskiej im. Królowej Dąbrówki przy Publicznej Szkole Handlowej (1946); komendantka Hufca Harcerek w Starachowicach (1947-1949); współorganizatorka Hufca ZHP im. Stanisława Staszica w Starachowicach (1958-1973); organizatorka i pierwsza drużynowa 111 artystycznej drużyny im. K.K.Baczyńskiego w Starachowicach (1963); komendantka 14 Szczepu im. Janusza Korczaka w Starachowicach (1979); Kierownik Wydziału kultury Kieleckiej Chorągwi ZHP (1973-1975); członek Rady Naczelnej ZHP (1968-1973); posłanka na Sejm (1976-1980). Ukończyła kurs drużynowych w Kartuzach (1946), podharcmistrzow w Skolimowie(1958); harcmistrzów w Cieplicach (1961). Odzanczona: Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi ZHP, Odznaką za zasługi dla kultury polskiej.


Bogusław Pasternak harcmistrz
(12.06.1957-1.03.1958)
(28.07.1955-12.01.1957)

Syn Józefa i Anny z Maciągów. Urodzony 30 lipca 1932 roku w dołach Biskupich k/Ostrowca nad rzeką Świśliną. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach, Uniwersytetu Łódzkiego (wydział filozoficzno-historyczny). Pracownik Związku Młodzieży Polskiej i Związku Harcerstwa Polskiego (1951-1960), redakcji miesięcznika„Przemiany” w Kielcach (1970-1975), „Białego Zagłebia”„Trybuny Budowlanych” w Kielcach (1975-1982). Był kierownikiem Klubu Środowisk Twórczych „U Sołtyków” w Kielcach. W harcerstwie od 1945 roku: 1 druzyna harcerzy w Kunowie, 4 drużyna im. Stanisława Staszica w Starachowicach (1948/49). Kierownik Wydziału Szkolno-Harcerskiego Zp ZMP w Starachowicach (1951-1955); komendant powiatowej Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej w Starachowicach (1955-1957); uczestnik Zjazdu Łódzkiego; członek Rady Naczelnej ZHP (1956); członek Kieleckiej Chorągwi ZHP (1957-1974); komendant sztabu„Sprzysiężenia Świętokrzyskiego” (1958). Członek Związku Literatów Polskich. Autor książek poetyckich: „Wiklinowe Słowa” – Szkatułka Grupy Literackiej „Ponidzie” (Łódź 1965), „Klatka” Łódź 1973, „Powroty” (Biblioteka Literacka, Kielce 1975),„Najprostszy Wymiar” (Łódź 1980). Zamieszkuje w Kielcach.


Stanisław Dul podharcmistrz
(30.10.1950-30.07.1955)

Komendant hufca ZHP (1950) w powiecie iłżeckim, później komendant (1951-1952) Organizacji Harcerskiej Związku Młodzieży Polskiej w Starachowicach. (brak szczegółowych danych biograficznych w zasobach archiwalnych)Wacław Rychlik harcmistrz
(12.01.1957-12.06.1957)
(17.01.1946-30.10.1950)

Syn Jana i Franciszki z domu Ćwieluch. URodzony 8 marca 1913 roku w Iłży. Technik mechanik. Były pracownik Zakładów Starachowickichi Fabryki Samochodó Ciężarowych (1929-1980) w Starachowicach. W harcerstwie od 1924 roku w 2 drużynie harcerzy im. Mariana Langiewicza w Starachowicach. Zastępowy w 1 drużynie harcerzy im. księdza Stanisława Brzóski w Starachowicach (1930/1935). Członek komendy Hufca ZHP w Starachowicach (1935-1939). Organizator hufca ZHP w Wierzbniku-Starachowicach. Organizator Obozowej Akcji Letniej w latach 1946-1950 (komendant zgrupowań obozów hufca ZHP Starachowice). Współorganizator Harcerskiego Klubu Sportowego „Atom” w Starachowicach (1946). Założyciel „harcerskiej Spółdzielni Metodycznej” w Starachowicach (1946). Odzanczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Wolności i Zwycięstwa. Na emeryturze.Wenancjusz Kuśmierz podharcmistrz
ps. „Gołąbek” (23.02.1945-20.01.1946)

Syn Wincentego i Apolonii. Urodzony 4 lutego 1923 roku w Pońcu, powiat Gostyń w województwie poznańskim. w latach 1927-1935 przebywał wraz z rodziną w Calonne-Riconart we Francji na emigracji. Od września 1937 roku na stałe zamieszkał w dzielnicy „Wygoda” gmina Wąchock.
W Starachowicach w Zakładach Górniczych od 28 stycznia 1938 roku pracował jako goniec, górnik, tokarz. W okresie hitlerowskiej okupacji był tokarzem w wydziale mechanicznym Zakładów Herman Goering Werke, będąc jednocześnie uczniem Publicznej Szkoły Zawodowej dla Uczniów Rzemiślniczych w Starachowicach (1941-1943). Był słuchaczem tajnego nauczania w grupie prof. Marii Czernkiewicz. Ukończył Koedukacyjne Gimnazjum Ogólnokształcące ZZM w Starachowicach (1945-1946). Pracował w charakterze tokarza, nauczyciela, lustratora plantacji rolniczych, ślusarza, kowala w mijscowościach: Wałbrzych, Jelenia Góra, Szczecin. Był absolwentem wydziału rolnego Uniwersytetu Poznańskiego (1952) uzyskując tytuł inżyniera w zakresie hodowli zwierząt. Pracował w służbie rolnej na terenie województwa kieleckiego (1952-1962). W harcerstwie od 8 września 1937 rok: członek 1 drużyny ZHP im. księdza Stanisława Brzóski w Starachowicach; żołnierz Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej; organizator ruchu harcerskiego (1944/45). Pierwszy po wojnie komendant tymczasowgo hufca ZHP w Starachowicach. Przewodniczący Komisji Porozumiewawczej Organizacji Młodzieżowych na terenie Starachowic (grudzień 1945). Zginął w wypadku drogowym 4 marca 1963 roku w Lipsku. pochowany na cmentarzu parafialnym w Wąchocku. Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej.Mieczysław Lisowski podharcmistrz
ps. „Lemiesz” (3.05.1941-6.07.1944)

Syn Józefa i Marianny z domu Klusek. Urodzony 17 września 1920 roku w Starachowicach. Absolwent Fabrycznej Szkoły Zawodowej w Starachowicach (1937-1944). W harcerstwie od 1934 roku w 1 drużynie im. księdza Stanisława Brzóski w Starachowicach (p.o. drużynowy 1937-1939), w X drużynie im. gen. Orlicz-Dreszera (zastępowy „Żubrów” – 1938). W Pogotowiu Wojennym Harcerzy w Starachowicach we wrześniu 1939, organizator harcerskich grup podwórkowych w Starachowicach (1941-1943), komendant Roju „Puszka”, „Szarych Szeregów”, żołnierz Armi Krajowej, kapral 1 Pułku Ziemi Iłżeckiej w zgrupowaniu„Potoka”. Poległ w walkach w rejonie Piotrowego Pola przy gościńcu Iłża-Ostrowiec dnia 1 października 1944 roku. Pochowany na cmentarzu starym w zbiorowej mogile partyzantów AK w Iłży.Zygmunt Lewiński harcmistrz
(1.11.1939-12.03.1941)

Syn Wacława i Marii z domu Dylkowska. Urodził się 12 czerwca 1913 roku w Zduńskiej Woli. Tam 13 marca 1924 roku wstąpił do drużyny harcerskiej im. Juliana Konstantego Ordona. Od 1930 roku rozpoczął pracę w Zakładach „Szulz” w Łodzi kontynuując jednocześnie naukę w średniej szkole technicznej na wydzile mechanicznym. Jako ślusarz narzędziowy 4 listopada 1934 roku podejmuje pracę w Zakładach Starachowickich. Harcerską służbę wznawia jesienią 1934 roku w II drużynie im. Mariana Langiewicza w Starachowicach, pełniąc obowiązki drużynowego. W 1937 roku za udział w strajku robotniczym został zredukowany z pracy tutejszych zakładów. Tego samego roku (6 października) podejmując pracę w Towarzystwie Przemysłowym Zakładów Mechanicznych LILPOP, RAV LOEWENSTEIN (spółka Akcyjna) w Warszawie jako kontroler techniczny. Nie traci jednak kontaktów ze swoją drużyną. Do Starachowic wrócił wiosną 1938 roku i dzięki poparciu ówczesnego Komandanta Hufca w dyrekcji zakładów, podejmując ponownie pracę jako ślusarz.
26 sierpnia 1939 roku pełnił funkcję zastępcy Komendanta Harcerskiego Pogotowia Wojennego w Starachowicach.
26 stycznia 1940 roku zosatł zaprzysiężony na okoliczność przyjęcia na siebie obowiązku formowania tajnych zastępów harcerskich w Wierzbniku-Starachowicach.
W lutym 1940 roku rozpoczął działalność w Związku Walki Zbrojnej, jako drużynowy konspiracyjnych zastępów „Żubry” m. Wierzbnika Starachowic. Organizator „Szarych Szeregów” w Starachowicach. Za tę działalność, 13 marca 1941 roku został aresztowany przez Gestapo. Był torturowany w więzieniu radomskiego Gestapo, skąd 23 maja 1941 roku został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz (więzień 15313), poczem więzień nr 53277 w Sahsenhausen – komando Heinkel. Na wolność wyszedł 3 maja 1945 roku z obozu koncentracyjnego Somerfeld n/Łabą. Od 17 lipca 1945 roku do 30 września 1952 roku pracował w Głogowie czynnie uczestnicząc w ruchu harcerskim (1945-1949) na Ziemiach Zachodnich. W październiku 1952 roku podjął pracę w Hucie Stalowa Wola poczem w Nowej Soli pełniąc tam funkcję kierownika technicznego Bazy Remontowej. Do Starachowic powrócił23 grudnia 1955 roku, gdzie pracował w charakterze specjalisty ds. planowania inwestycji w FSC.
Po reaktywowaniu ZHP w 1956 roku, do ostatnich dni swego życia brał czynny udział w pracach Hufca ZHP Starachowice. Był członkiem Komendy Hufca (1957); instruktorem X Świętokrzyskiego Szczepu im. Szarych Szeregów w Starachowicach; członkiem Kręgu Seniora „Łysica”. Za pracę i działalność w zyciu publicznym został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP.
Zamrł 24 maja 1987 roku. Pochowany został na cmentarzu komunalnym przy ulicy Polnej w Starachowicach.Stefan Mieszalski harcmistrz
(1.09.1938-30.06.1939)

Syn Jana i Marii z domu Łyżwińska. Urodzony 18 stycznia 1908 roku w powiecie koneckim woj. kieleckie. Absolwent średniej szkoly Technicznej Polskiego Towarzystwa Oświaty Zawodowej w Brześciu n/Bugiem (technik 1929). Pracownik Towarzystwa Zakładów Górniczych (1933-1939 konstruktor); Zakładów Metalowych w Skarżysku-Kamienna (1941-1944); MRN Sława Śląska (1945-1950); Zakładów H.Cegielskiego w Poznaniu (1950-1960); Huty Szkłą w Sandomierzu (1960-1973). W harcerstwie od 1925 roku. Współorganizator miesięcznika „Życie harcerskiew Starachowicach” (1925); organizator gromad zuchowych hufca harcerzy w Starachowicach (1934); uczestnik kursu harcmistrzów w Brwinowie k/Warszawy (1936); komandant hufca ZHP w Starachowicach (1938-1939); komendant hufca w Głogowie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w 1983 roku. Pochowany na cmentarzu górnym przy ulicy Zgodnej w Starachowicach.Stanisław Waleńczak harcmistrz
(1.07.1939-30.10.1939)
(30.04.1937-8.06.1938)

Syn Ignacego i Marianny z domu Górska. Urodził się 1 maja 1909 roku w Śmiglu na ziemi poznańskiej. W 1931 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn Elektrycznych uzyskując tytuł inżyniera mechanika. W latach 1931-1935 w fabryce Maszyn i Pomp W. Kraupe w Lesznie, po czym jako konstruktor w Fabryce Maszyn „M.Tyrchon” w Poznaniu.
W Towarzystwie Starachowickich Zakładów Górniczych pracował jako konstruktor od 1935 do czasu najazdu Niemiec na Polskę w 1939 roku. Przez cały 1937 rok pełnił funkcję Komendanta Hufca Harcerzy w Starachowicach, czynnie uczestnicząc w życiu Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (Gniazdo-Starachowice).
W końcu sierpnia 1939 riku objął funkcję Komendanta Pogotowia Wojennego Harcerzy w Starachowicach. Jako oficer Wojska Polskiego brał czynny udział w Komendzie Obrony Miasta we wrześniu 1939 roku kierując harcerskimi grupami pomocniczymi. Opuścił Starachowice wraz z wycofującymi się Oddziałami Wojska Polskiego z boju pod Iłżą. (Brak dalszych danych).Henryk Lempe harcmistrz
(5.05.1932-30.04.1937)

Syn Ludwika i Anieli z domu Górska. Urodzony 14 lipca 1900 roku w Strzemieszycach Wielkich, powiat będziński. Potomek Fryderyka Wilhelma Lempe1. Uczeń szkoły Handlowej w Sosnowcu. Absolwent Szkoły Handlowej w Kielcach (1914), Gimnazjum Filologicznego w Połtawie (1918), Państwowej Szkoły Technicznej w Radomiu (technik mechanik – normowania 1922). Pracownik Głównych Warsztatów Remontu Parowozów w Skarżsku (1918 – 1926), Zakładów Starachowickich (1926 – 1937); Huty Stalowa Wola (1937 – 1944); zawodowa służba w Wojsku Polskim (porucznik artylerii 1944-1947); Zakładów Budowy Maszyn w Gliwicach (1947 – 1948); Zakłądów Starachowickich i Fabryki Samochodów Ciężrowych (1948-1967); nauczyciel Szkoły Przemysłowej F.S.C. w Starachowicach. W harcerstwie od grudnia 1916 roku w skautowej drużynie Połtawa. Uczestnik III Kursu Instruktorskiego Naczelnictwa Harcerskiego – maj 1917 rok w Kijowie, od sierpnia 1919 roku komendant 3 drużyny im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Skarżysku. Uczestnik zlotu w Spale (1935). Działacz Związku Zawodowego Metalowców i Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł w 1978 roku. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Skarżysku Zachodnim w grobie rodzinnym.

1 Fryderyk-Wilhelm Lempe – profesor Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach, wykładał: matematykę, fizykę i maszyny górniczo-hutnicze (sprowadzony do Polski przez Stanisława Staszica z Freibergu).


Tadeusz Lindebny podharcmistrz
(1.02.1930-5.05.1932)

Syn Andrzeja i Wiktorii z d. Ziewiec. Urodzony 16 października 1904 roku w Starachowicach. Członek 1 drużyny skautów im. księdza Stanisława Brzóski w Starachowicach (od 6 września 1916 roku). Organizator Harcerskiego Klubu Sportowego „Orkan” w Starachowicach (3 paździenirka 1923 roku). Drużynowy 1 drużyny harcerzy im. księdza Stanisława Brzóski w Starachowicach (1926 -1930). Redaktor miesięcznika pn. „Życie Harcerskie w Starachowicach” (1925-1934). Pełnił funkcję komendanta Hufca ZHP w Starachowicach (od 1 lutego 1930 roku do 5 maja 1932 roku). Organizator Przysposobienia Wojskowego Harcerzy. Współorganizator Klubu Sportowego SKS w Starachowicach (1926). Zmarł 14 czerwca 1934 roku. Pochowany na cmentarzu parafialnym przy ulicy Zgodnej w Starachowicach.


Józef Więcheć podharcmistrz
(17.02.1926-8.10.1927)

Nauczyciel. Działalność w harcerstwie rozpoczął na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego w 1919 roku. Był założycielem i komendantem V drużyny im. ks. Józefa Poniatowskiego w 1923 roku przy powszechnej Szkole Męskiej. Na terenie Starachowic pracował jako nauczyciel w latach 1930-1933.Antoni Sławek podharcmistrz
(25.10.1927-30.01.1930)
(1.01.1925-12.02.1926)

Syn Józefa i Marianny z domu Sławek. Urodzony 1 października 1903 roku w Starachowicach. Absolwent Institutu Polytechnique w Paryżu (Politechnika korespondencyjna w 1930 roku). Pracownik Zakładów Starachowickich, Skarżyska i Radomia (1920-1927); Fabryki Lokomotyw w Chrzanowie (1928-1939); Zakładów Herman Goering Werke w Starachowicach (1940-1944); Huty „Karol” w Wałbrzychu (1945-1947); Państwowej Fabryki Wagonów (1947-1957) we Wrocławiu; Zakładów im. Marcelego Nowotki oraz Huty „Warszawa” w Warszawie (1952-1968). Więzień obozów pracy w Niemczech: Salzgiter i Gethareechagen (1944-1945). W harcerstwie od 26 lutego1916 roku w 1 drużynie skautów im. księdza Stanisława Brzóski w Starachowicach. Członek zastępu „Piechur” – starszych skautów Polskiej Organizacji Wojskowej (1915-1918). Pierwszy Komendant Hufca ZHP w Starachowicach. Zmarł 19 października 1979 roku w Warszawie. Pochowany na cmentarzu komunalnym (północnym) – kwatera EXII/4.


Źródło: harcmistrz Jerzy Krukowski, Szare Ślady, Starachowice 2000