Komisja Stopni Instruktorskich

KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

HUFIEC STARACHOWICE

Skład KSI:

Przewodniczący Komisji                   – hm. Lidia Pokuszyńska

Z-ca Przewodniczącej Komisji          - hm. Jarosław Piotrowicz

Sekretarz Komisji                           – hm. Irena Tuchowska

Członkowie Komisji:

– phm. Karol Janeczek

Komisja Stopni Instruktorskich prowadzi próby instruktorów, harcerzy Hufca Starachowice na następujące stopnie:

przewodnikpodharcmistrz

przewodniczki / przewodnika

podharcmistrzyni / podharcmistrza

Posiedzenia KSI w roku harcerskim 2018/2019 odbywać się będą w siedzibie Hufca ZHP, w każdy pierwszy piątek miesiąca, a także w razie potrzeby w innym terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji.

W związku z VII Festiwalem Piosenki Harcerskiej i Turystycznej, w miesiącu kwietniu posiedzenie odbędzie się wyjątkowo w pierwszy czwartek miesiąca.

Początek posiedzeń godz.17.00

  • 08.12.2018 – termin składania wniosków do dnia – 23.11.2018
  • 04.01.2019 – termin składania wniosków do dnia – 21.12.2018
  • 01.02.2019 – termin składania wniosków do dnia – 18.01.2019
  • 01.03.2019 – termin składania wniosków do dnia – 15.02.2019
  • 04.04.2019 – termin składania wniosków do dnia – 21.03.2019
  • 10.05.2019 – termin składania wniosków do dnia – 26.04.2019
  • 07.06.2019 – termin składania wniosków do dnia – 24.05.2019

Dokumentację na stopień przewodnika i podharcmistrza – „Wniosek o otwarcie próby” i „Wniosek o przyznanie stopnia”  należy przekazać drogą elektroniczną na adres ksi@starachowice.zhp.pl lub bezpośrednio do biura Hufca ZHP Starachowice, przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia KSIH.

Kontakt z KSI:

  • e-mail: ksi@starachowice.zhp.pl
  • telefon: 602-648-550

Leave a comment