Do pobrania

KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

UCHWAŁA NR 43/XXXVIII RADY NACZELNEJ ZHP Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2016 R. W SPRAWIE SYSTEMU STOPNI INSTRUKTORSKICH

ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA STARACHOWICE

ANEKS do ZASAD DZIAŁANIA KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA STARACHOWICE

Obowiązujące wzory druków dla osób ubiegających się o stopnie instruktorskie:

Załącznik nr 1 – Otwarcie próby na stopień

Załącznik nr 2 – Program próby

Załącznik nr 3 – Wniosek o przedłużenie terminu

Załącznik nr 4 – Wniosek o zmianę zadania

Załącznik nr 5 – Wniosek o zamkniecie próby

Załącznik nr 6 – Raport z realizacji próby

Załącznik nr 7 – Weryfikacja stopnia

Załącznik nr 8 – Sprawozdanie roczne

Załącznik nr 9 – Wniosek nadanie uprawnień phm


Obowiązujące do dnia 1 czerwca 2020

PRZEWODNIKA:

Przewodnik – wniosek o otwarcie próby

Przewodnik – program próby do wniosku o otwarcie

Przewodnik – wniosek o przyznanie stopnia

Przewodnik – program próby do wniosku o przyznanie stopnia

PODHARCMISTRZA:

Podharcmistrz – wniosek o otwarcie próby

Podharcmistrz – program próby do wniosku o otwarcie

Podharcmistrz -wniosek o przyznanie stopnia

Podharcmistrz-program próby do wniosku o przyznanie stopnia

HARCMISTRZA:

Harcmistrz-wniosek o otwarcie próby

Harcmistrz-program próby do wniosku o otwarcie

Harcmistrz – wniosek o przyznanie stopnia

Harcmistrz – program próby do wniosku o przyznanie stopnia

Wniosek o przedłużenie terminu:

KSI wniosek_o_przedluzenie_terminu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.