Współzawodnictwo Drużyn i Gromad

Wyniki po I okresie rozliczeniowym – drużyny harcerskie

Wyniki po I okresie rozliczeniowym – gromady zuchowe