Władze

Komenda Hufca ZHP Starachowice

  • hm. Małgorzata Ślaska – komendantka hufca
  • hm. Jan Minda – skarbnik hufca
  • phm. Ilona Traczyk – z-ca komendantki hufca d/s programu i pracy z kadrą
  • phm. Paweł Szypulski – członek komendy
  • hm. Dorota Chyczewska – członek komendy
  • phm. Konrad Ćwik – członek komendy
  • phm. Adrian Gorzkowski – członek komendy

Komisja Rewizyjna Hufca ZHP Starachowice

  • phm. Paweł Lesiak – przewodniczący
  • phm. Karolina Bilska – z-ca przewodniczącego
  • phm. Katarzyna Duleba – sekretarz