Władze

Komenda Hufca ZHP Starachowice

  • hm. Dorota Chyczewska – komendantka hufca, tel. 571 389 766
  • phm. Paweł Szypulski– skarbnik hufca, tel. 692 384 654
  • phm. Ilona Traczyk – z-ca komendantki hufca d/s wizerunku, tel. 694 097 880
  • phm. Konrad Ćwik – z-ca komendantki hufca d/s organizacyjnych, tel. 697 696 090
  • phm. Paweł Lesiak – z-ca komendantki hufca d/s programowych, tel. 513 300 195

Komisja Rewizyjna Hufca ZHP Starachowice

  • phm. Karolina Bilska – przewodnicząca
  • phm. Adrian Gorzkowski – z-ca przewodniczącej
  • pwd. Tomasz Paluch – sekretarz