Władze

Komenda Hufca ZHP Starachowice

  • Komendant Hufca – phm. Konrad Ćwik,  konrad.cwik@zhp.net.pl
  • Skarbnik Hufca – pwd. Beata Nowak, tel. 663 608 317, beata.nowak@zhp.net.pl
  • Z-ca komendanta hufca ds. programu i pracy z kadrą – phm. Paweł Lesiak, pawel.lesiak@zhp.net.pl
  • Z-ca komendanta hufca ds. organizacyjnych – phm. Jacek Ołowiak, jacek.olowiak@zhp.net.pl
  • Z-ca komendanta hufca ds. promocji – pwd. Weronika Gross, weronika.gross@zhp.net.pl

Komisja Rewizyjna Hufca ZHP Starachowice

  • phm. Karolina Bilska – przewodnicząca
  • phm. Adrian Gorzkowski – z-ca przewodniczącej
  • pwd. Tomasz Paluch – sekretarz