Informacje przedzjazdowe

Czuwaj!

Przekazujemy następujące informacje dotyczące Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Starachowice:

Termin i miejsce Zjazdu: 18.11.2023, godz. 15:00, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Prądzyńskiego 2 27-200 Starachowice

Regulamin zjazdu, porządek obrad, sprawozdanie komendanta i komendy za lata 2019-2023, sprawozdanie KRH za lata 2019-2023 oraz projekty uchwał zjazdowych, które na ten moment wpłynęły do KH znajdziecie pod linkiem: 2023 ZJAZD ZWYKŁY