Posiedzenie KSI – wrzesień 2022

Druhny i Druhowie!

W imieniu Komisji Stopni Instruktorskich przesyłamy informację o zbliżającym się terminie wysyłania wniosków. Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres ksi@starachowice.zhp.pl do 23 września 2022 roku! Jednocześnie informujemy, że spotkanie KSI odbędzie się 30 września 2022 roku o godz. 17:00 w Budynku Hufca Starachowice.