Posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich

Opis:Najbliższe posiedzenie KSI odbędzie się w piątek 28 czerwca 2019 r. o godzinie 18.00.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o otwarcie próby, oraz wnioski o przyznanie stopnia należy przekazać drogą elektroniczną na adres ksi@starachowice.zhp.pl lub bezpośrednio do biura Hufca ZHP Starachowice, przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia KSIH tj. do 17 czerwca 2019 r.

Pozdrawiam

hm. Irena Tuchowska