Uroczystość św. Barbary, patronki Starachowic

W tym roku po raz dziesiąty obchodzić będziemy w dniu 4 grudnia uroczystość św. Barbary jako patronki naszego miasta. Św. Barbara jest patronką ludzi ciężkiej pracy oraz wszystkich, którzy wykonują niebezpieczne zawody, między innymi górników i hutników, którzy na przestrzeni wieków tworzyli nasze miasto. Biorąc udział w uroczystości, chciejmy podziękować patronce za opiekę nad naszym miastem w minionym roku.

Program uroczystości przedstawia się następująco:
godz. 11:00 – zbiórka przy kapliczce św. Barbary przy ul. Witolda Pileckiego
godz. 11:05 – wystąpienie okolicznościowe prezydenta miasta
od 11:10 do11:30 – procesja do kościoła Wszystkich Świętych ulicami: Pileckiego-Konstytucji 3 Maja-Radomska
godz. 11:30 – przedstawienie przygotowane przez uczniów Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza,
godz. 11:45 – wręczenie nagród dla laureatów konkursów o świętej Barbarze,
godz. 12:00 Msza Święta dziękczynna za opiekę św. Barbary nad miastem i mieszkańcami
godz. 12:45 – pączki i herbata!

źródło: https://starachowice.eu/