Partyzancka Droga Krzyżowa 2018


28 października 2018 roku po raz 19-ty zuchy, harcerze i instruktorzy ze Środowiskowego Szczepu im. Partyzantów Armii Krajowej pod przewodnictwem hm Krzysztofa Krawca poprowadzili Partyzancką Drogę Krzyżową na Wykusie.

Partyzancka Droga Krzyżowa wyznaczona szlakiem mogił partyzanckich na Wykusie wyruszyła po raz pierwszy w roku 2000, a jej pomysłodawcą był śp. kpt hm Stefan Derlatka ps. „Daniel”.
Pomimo trudnych warunków atmosferycznych, przy gęsto padającym deszczu we wspólnej modlitwie uczestniczyło ponad 300 osób.

Oprócz duchownych, nad właściwym przebiegiem modlitw, rozważań i śpiewu czuwały druhny hm. Anna Skibińska i Grażyna Erbel z Harcerskiego Kręgu Seniorów „Łysica- Żubry” oraz niezastąpiony honorowy Sołtys Wąchocka Pan Marek Samsonowski.

Po zakończeniu rozważań Drogi Krzyżowej, na Polanie Wykus odbyła się Msza Św. celebrowana przez ojca Benedykta Zielińskiego z Opactwa Cystersów w Wąchocku oraz księdza Marka Pionka z parafii NPNMP ze Starachowic.
Na zakończenie uroczystości ojciec Benedykt serdecznie podziękował wszystkim obecnym kombatantom, harcerzom, młodzieży szkolnej władzom samorządowym, służbom mundurowym, leśnikom, mieszkańcom okolicznych miejscowości za tak liczne przybycie mimo niesprzyjającej pogody.

Komendantka hufca ZHP Starachowice hm Małgorzata Ślaska pochyliła się nisko wszystkim kombatantom, pomysłodawcom oraz organizatorom Partyzanckiej Drogi Krzyżowej.
Razem z członkiem Rady Naczelnej ZHP hm. Wojciechem Pietrzczykiem wręczyła brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” zasłużonym drużynowym druhnom phm . Renacie Krawiec i phm. Alicji Orłowskiej.
Szczególne podziękowania przekazano wraz ze Srebrną Odznaką Przyjaciół Harcerstwa na ręce leśników z Nadleśnictwa Suchedniów i Skarżyska-Kamiennej. Druhna komendantka podziękowała leśnikom za ich wieloletnią pomoc i wsparcie jakim służą organizatorom, porządkując leśne mogiły i pomagając przy ich renowacji.

Po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy uczestnicy zregenerowali siły przy tradycyjnym bigosie, żurku i gorącej herbacie. Posiłki przygotowali Rycerze Kolumba z Ostojowa.

W uroczystościach na Wykusie oprócz organizatorów z Koła ŚZŻAK w Starachowicach i Środowiskowego Szczepu im. Partyzantów AK z komendantką dh. phm. Marylą Ćwik wzięli udział przedstawiciele władz harcerskich i samorządowych ze starostą starachowickim Danutą Krępą, członkowie środowisk ŚZŻAK , stowarzyszenie „Rezerwa” , Świętokrzyska Brygada WOT oraz środowiska starachowickiego Hufca ZHP: 38 SDH, 101 DSH, 111 ADH, HKS ” Łysica Żubry” ze Starachowic, 115 DH z Wielkiej Wsi, GZ „Świętokrzyskie Skrzaty” z Chybic, 11 DH ze Skarżyska Kamiennej, harcerze z Oleszna oraz mieszkańcy i młodzież z okolicznych miejscowości.
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice.
Organizatorzy składają podziękowania za pomoc przy organizacji Partyzanckiej Drogi Krzyżowej: UdSKiOR, ŚZŻAK , Starostwu Powiatowemu w Starachowicach , Gminie Starachowice i Rycerzom Kolumba z Ostojowa i Starachowic.

Zadanie finansowane ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.