Szukaj
Linki
Wspierają nas


Świętokrzyska Sieć Świetlic Podwórkowych projekt realizowany przy współpracy
BIP

Rozkazy Komendantki Hufca

Rozkaz L7/2018

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Na podstawie § 49 statutu ZHP zwołuję na dzień 22 września 2018 r. zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Starachowice dotyczący wyboru delegatów na Zjazd Chorągwi Kieleckiej ZHP.

Do pobrania: Rozkaz-L7-2018

Komentarze zamknięte.


Switch to our mobile site