Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

Serdecznie zapraszamy po odbiór Betlejemskiego Światła Pokoju.

Uroczyste przekazanie odbędzie się w niedzielę 17 grudnia 2017 r. o godz. 15.00, na Placu pod Skałkami.