Posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich

Najbliższe posiedzenie KSI odbędzie się w piątek 2 lutego 2018 r. o godzinie 17.30.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o otwarcie próby, oraz wnioski o przyznanie stopnia należy przekazać drogą elektroniczną na adres ksi@starachowice.zhp.pl lub bezpośrednio do biura Hufca ZHP Starachowice, przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia KSIH tj. do 18 stycznia 2018 r.

Pozdrawiam

hm. Irena Tuchowska