Partyzancka Droga Krzyżowa 2018


28 października 2018 roku po raz 19-ty zuchy, harcerze i instruktorzy ze Środowiskowego Szczepu im. Partyzantów Armii Krajowej pod przewodnictwem hm Krzysztofa Krawca poprowadzili Partyzancką Drogę Krzyżową na Wykusie.

Partyzancka Droga Krzyżowa wyznaczona szlakiem mogił partyzanckich na Wykusie wyruszyła po raz pierwszy w roku 2000, a jej pomysłodawcą był śp. kpt hm Stefan Derlatka ps. „Daniel”.
Pomimo trudnych warunków atmosferycznych, przy gęsto padającym deszczu we wspólnej modlitwie uczestniczyło ponad 300 osób.

Oprócz duchownych, nad właściwym przebiegiem modlitw, rozważań i śpiewu czuwały druhny hm. Anna Skibińska i Grażyna Erbel z Harcerskiego Kręgu Seniorów „Łysica- Żubry” oraz niezastąpiony honorowy Sołtys Wąchocka Pan Marek Samsonowski.

Po zakończeniu rozważań Drogi Krzyżowej, na Polanie Wykus odbyła się Msza Św. celebrowana przez ojca Benedykta Zielińskiego z Opactwa Cystersów w Wąchocku oraz księdza Marka Pionka z parafii NPNMP ze Starachowic.
Na zakończenie uroczystości ojciec Benedykt serdecznie podziękował wszystkim obecnym kombatantom, harcerzom, młodzieży szkolnej władzom samorządowym, służbom mundurowym, leśnikom, mieszkańcom okolicznych miejscowości za tak liczne przybycie mimo niesprzyjającej pogody.

Czytaj dalej Partyzancka Droga Krzyżowa 2018

XVIII Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie – relacja

28 października 2017r. w 74 rocznicę bitwy na Wykusie leśnymi ścieżkami przeszli uczestnicy kolejnej XVIII Partyzanckiej Drogi Krzyżowej. Patronem tegorocznej uroczystości była pani Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski. Modlitwie przewodniczył kapłan z parafii Wszystkich Świętych ze Starachowic ks. Mirosław Jakubiak.
Mimo trudnych warunków atmosferycznych w tegorocznej Partyzanckiej Drodze Krzyżowej uczestniczyło ponad 300 osób.
“Droga Krzyżowa” na Wykusie szlakiem mogił partyzanckich wyruszyła po raz pierwszy w roku 2000, a jej pomysłodawcom był kpt. hm Stefan Derlatka ps. “Daniel” wraz z instruktorami ze Środowiskowego Szczepu im. Partyzantów Armii Krajowej i IX Szczepu im. Bohaterskich Dzieci Polskich ze Starachowic. Niestety w tym roku zabrakło wśród nas druha kpt.hm. Stefana Derlatki, który we wrześniu odszedł na „wieczna wartę”.

Tegoroczną drogę poprowadziły zuchy, harcerze i instruktorzy ze Środowiskowego Szczepu im. Partyzantów Armii Krajowej pod przewodnictwem hm. Krzysztofa Krawca.
Nad właściwym przebiegiem modlitw , rozważań i śpiewu przy stacjach drogi krzyżowej czuwały druhny : hm. Anna Skibińska, phm. Kazimiera Składanowska i dh. Grażyna Erbel z Kręgu Seniorów „Łysica-Żubry” oraz niezastąpiony honorowy sołtys Wąchocka Pan Marek Samsonowski.
Na zakończenie uroczystości ks. Mirosław Jakubiak serdecznie podziękował wszystkim obecnym kombatantom, duchownym, harcerzom, uczniom, mieszkańcom okolicznych miejscowości , władzom samorządowym, służbom, mundurowym i leśnikom za tak liczne przybycie na wykuską polanę. Komendantka hufca ZHP Starachowice hm. Małgorzata Ślaska pochyliła się nisko wszystkim kombatantom , którzy / zwłaszcza na początku istnienia i tworzenia drogi/ udzielali pomocy finansowej i merytorycznej organizatorom. Niestety co roku jest ich na tej polanie coraz mniej. Podziękowała także leśnikom , którzy porządkują leśne mogiły i zawsze służą pomocą przy ich renowacji.
Po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy uczestnicy zregenerowali siły przy tradycyjnym harcerskim bigosie i gorącej herbacie.
W uroczystościach na Wykusie oprócz organizatorów z Koła ŚZŻAK w Starachowicach z Panem Leszkiem Nowakiem i Środowiskowego Szczepu im. Partyzantów AK z komendantką dh. phm. Marylą Ćwik wzięły także udział inne środowiska starachowickiego Hufca ZHP: 2DH, 38 SDH, 100 DH, 111 ADH, 115 DH, KS Łysica Żubry” oraz gromady zuchowe ze Starachowic i Chybic
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice.

Wśród licznie zgromadzonych osób była Pani Wojewoda Świętokrzyska Agata Wojtyszek, Wicestarosta Powiatu Starachowice Pan Andrzej Sendecki, pełnomocnik ds. kombatantów i osób represjonowanych Pan Karol Fijałkowski, córka Józefa Piwnika „Topoli” brata Jana Piwnika „Ponurego” Pani Teresa Piwnik, leśnicy z Nadleśnictw : Starachowice, Ostrowiec Św., Skarżysko Kam., Suchedniowa i Marcul, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej .Podczas uroczystości Okręg Kielce ŚZŻAK reprezentowała Prezes Okręgu Pani Alina Szwach. Środowisko „Ponury” „Nurt”, hm Anna Skibińska – Wiceprezes Okręgu oraz Ryszard Patzer – Członek Zarządu. Jak co roku nie zabrakło także młodzieży z Zespołu Szkół im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym oraz Jednostek Strzeleckich. W bieżącym roku w „drodze krzyżowej” aktywnie uczestniczyli także Rycerze Kolumba z Rady Stanowej 15015 im. Św. Ojca Pio. Partyzancka Droga Krzyżowa stała się miejscem spotkań wielopokoleniowych – obok seniorów i kombatantów leśne drogi przemierzali rodzice z małymi dziećmi.
Tegoroczna edycja PDK była zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych, MON, Starostwu Powiatowemu Starachowice i Gminie Starachowice.

Zapraszamy do galerii zdjęć na profilu facebook Partyzanckiej Drogi Krzyżowej na Wykusie.

Planowany odjazd autobusów na Partyzancką Drogę Krzyżową

Planowany odjazd autobusów na Partyzancką Drogę Krzyżową w dniu 28 października 2017(sobota)

odjazd z parkingu koło Domu Nauczyciela Starachowice
1) 9.30 – kombatanci; seniorzy, pozostałe osoby;

odjazd spod Hufca ZHP Starachowice ul. Harcerska 4
2) 10.00 – harcerze, pozostałe osoby;
10.10 – Szkoła nr 10

3) 9.30 – Lipie szkoła

4) 9.30 – Rudki, Chybice

Transport na PDK zapewniamy dla środowisk Hufca ZHP Starachowice i kombatantów

Kontakt:
hm. Dorota Chyczewska tel. 664250462
phm. Maryla Cwik tel. 739212129

XVII Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie – fotorelacja

Jak co roku w dniu 28 października odbyła się kolejna XVII już Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie organizowana przez Hufiec ZHP Starachowice, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Starachowicach oraz Środowiskowy Szczep Harcerski im. Partyzantów Armii Krajowej.
Ponad 400 osób zgromadzonych przy kamieniu informacyjnym PDK, nad którą w tym roku honorowy patronat sprawowała Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anna Maria Anders, powitał prowadzący tegoroczną drogę hm. Krzysztof Krawiec ze Środowiskowego Szczepu im. Partyzantów AK oraz ks. Mirosław Jakubiak z parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach, który odmówił ze gromadzonymi modlitwę za poległych.
Podczas wędrówki swoją obecność żywym śpiewem zaznaczali harcerze ze starachowickiego hufca ZHP (115 DH ”Pomarańczarnia” z Wielkiej Wsi , 122 DH „Pustelnia” z Rudek , 13 DH i 40 DSH ze Starachowic) oraz niezastąpiony honorowy sołtys Wąchocka Marek Samsonowski. Śpiew prowadziła dh Anna Skibińska, a nad właściwym przebiegiem modlitw i rozważań przy stacjach drogi krzyżowej czuwała niezawodna dh. Kazimiera Składanowska z Kręgu Seniorów Łysica – Żubry .
Na szlaku PDK nie zabrakło jak zwykle druha hm. Stefana Derlatki oraz hm. Sylwestra Staniszewskiego prekursorów tego pięknego wydarzenia.
Na polanie przy Kapliczce Matki Bożej Bolesnej pięknie udekorowanej przez członków Kręgu Seniora „Łysica-Żubry” modlitwę poprowadził ks. prałat Zdzisław Wołos , a w imieniu organizatorów druhna hm. Dorota Chyczewska podziękowała za obecność na uroczystości przedstawicielom: kombatantów ze ŚZŻAK ze Starachowic, Wąchocka i Skarżyska z niezmordowanym Stefanem Derlatką, Kazimierzem Dziekońskim i płk. Józefem Grabowskim z 27 Kawalerii Wołyńskiej, członkom zarządu Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań „Ponury-Nurt”, duchowieństwu z ks. Mirosławem Jakubiakiem, ks. Piotrem Graduszewskim, ks. Zdzisławem Wołosem, ks. Sławomirem Kośniewskim, bratem Albertem i Marianem, władzom samorządowym powiatu starachowickiego z Panią Anetą Nowak oraz Miasta i Gminy Wąchock z radnym Ryszardem Rogalą, delegacji leśników z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu dr inż. Andrzejem Matysiakiem, Komendzie Powiatowej Policji z asp. Moniką Kalinowską, zuchom z GZ „Słoneczni Zdobywcy”, GZ „Świętokrzyskie Skrzaty” z Chybic, harcerzom i instruktorom z „Wilczego” Szczepu DHiZ, 2 DH, 12 DH, 13 DH, 17 DH, 38 SDH, 40 DSH, 42 DH NS „Sokoły”, 111 ADH, Kręgowi Seniorów Łysica-Żubry” ze Starachowic, 82 DH „Kubuś” z Lubieni, 115 DH z Wielkiej Wsi, 122 DH z Rudek, drużynom z Oleszna, Przysuchy, młodzieży szkolnej, członkom stowarzyszeń ze Skarżyska Kamiennej i Starachowic oraz mieszkańcom powiatu starachowickiego.
Na zakończenie głos zabrała z-ca komendanta Chorągwi Kieleckiej ZHP, komendantka Hufca ZHP Starachowice druhna hm. Małgorzata Ślaska wyrażając nadzieję, że dzięki takim spotkaniom międzypokoleniowym tworzymy most łączący przeszłość z przyszłością. Szczególne miejsce poświęciła tym wszystkim którzy odeszli na wieczną wartę, a zwłaszcza por. Zdzisławowi Rachtanowi „Halnemu” (założycielowi Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury-Nurt”), hm. Jerzemu Wojewodzie /współtwórcy PDK/, biskupowi Zygmuntowi Zimowskiemu (który poświęcił PDK w 2002 roku) i ks. dziekanowi Józefowi Domańskiemu.
Po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy uczestnicy zregenerowali siły przy tradycyjnym harcerskim bigosie wydawanym przez harcerzy z 42 DH NS „Sokoły”. Nad bezpieczeństwem uczestników PDK czuwały Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice oraz Harcerska Służba Porządku Publicznego Starachowice.
Szczególne podziękowania organizatorzy składają przedstawicielom Nadleśnictwa Suchedniów i Skarżysko za wieloletnią nieocenioną pomoc w organizacji Partyzanckiej Drogi Krzyżowej na Wykusie oraz zabezpieczenie terenu, remont kładek i przejść na trasie (poręcze, ławki). Państwa bezinteresowna pomoc pozwala nam co roku na bezpieczne prowadzenie pielgrzymów.
Dziękujemy także ks. Grzegorzowi Roszczykowi z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Starachowicach (Łazy) za udostępnienie nagłośnienia.
Tegoroczna edycja PDK była współfinansowana ze środków MON, Starostwa Powiatowego w Starachowicach i Gminy Starachowice.

Zdjęcia można oglądać w:
Galerii ZHP Hufca Starachowice
Galerii 38 SDH im. E. Plater
Galerii 40 DSH im. R. Kaczorowskiego
Pana Marka Samsonowskiego
Pana Janusza Skibińskiego

XVI Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie – fotorelacja

Jak co roku w dniu 28 października odbyła się kolejna XVI już Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie organizowana przez Hufiec ZHP Starachowice i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Starachowicach oraz Środowiskowy Szczep Harcerski im. Partyzantów Armii Krajowej.

Prawie 400 osób zgromadzonych przy kamieniu informacyjnym PDK, nad którą w tym roku honorowy patronat sprawowała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pani Beata Oczkowicz, powitał prowadzący tegoroczną drogę hm. Krzysztof Krawiec ze Środowiskowego Szczepu im. Partyzantów AK, oraz opiekun duchowy tegorocznej drogi ks. dziekan Marek Janas z parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach, który odmówił ze zgromadzonymi modlitwę za poległych. Sygnałem do rozpoczęcia wymarszu była odśpiewana przez harcerki ze 111 ADH pieśń o majorze Ponurym.

Czytaj dalej XVI Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie – fotorelacja

Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie – fotoreportaż

28 października 2014 r. po raz piętnasty odbyła się Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie. Poniżej krótki fotoreportaż autorstwa hm. Ireny Tuchowskiej.