Betlejmskie Światło Pokoju już w Starachowicach


Rozpoczęła się wielka sztafeta Światła. Od niedzieli 16 grudnia 2018 r. harcerki i harcerze w całej Polsce kolejny raz będą nieść Światło wraz z jego przesłaniem. Będą pokazywać, że to “Światło, które łączy”.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

W dniu wczorajszym Komendantka Hufca ZHP Starachowice, przekazała Betlejemskie Światło Pokoju władzom miasta oraz mieszkańcom Starachowic.

W tym roku w Betlejemskim Zlocie w Zakopanym wzięło udział kilka środowisk naszego Hufca.
Zapraszamy do Galerii zdjęć:
40 Drużyna Starszoharcerska im. R. Kaczorowskiego
38 Starachowicka Drużyna Harcerska im. E. Plater
100 Obronna Drużyna Harcerska „Wataha”
7 Drużyna Wędrownicza „Summit” im. Jerzego Kukuczki
Krąg Instruktorski „Komenduły” im. Junaka i Kokoszki

Harcerze z naszego Hufca u Premiera, przekazali Betlejemskie Światło Pokoju

We wtorek 19 grudnia 2017 r. harcerze przekazali premierowi Betlejemskie Światło Pokoju. W delegacji ze Świętokrzyskiego była 104. Artystyczna Drużyna Harcerska z Mirca, która uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju uświetniła wykonaniem tradycyjnych kolęd i pastorałek oraz obrzędowych pieśni harcerskich. Delegacji ZHP Chorągwi Kieleckiej przewodniczyli: zastępca komendanta harcmistrz Arkadiusz Szostak oraz harcmistrz Małgorzata Ślaska – zastępca komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej, a zarazem komendantka ZHP Hufca Starachowice.

Źródło: Radio Kielce

Więcej zdjęć można obejrzeć na:
Stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Profilu facebook Betlejemskiego Światła Pokoju

W Tobie jest Światło – BŚP 2017

17 grudnia 2017 r. podczas Drugiego Jarmarku Bożonarodzeniowego starachowiccy harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju władzom miasta i powiatu, oraz mieszkańcom Starachowic. W tym roku w sztafecie światła uczestniczyli przedstawiciele następujących środowisk: 7 DW „Summit”, 15 GDH, 38 SDH, 100 ODH „Wataha”, 101 SDH „Lupus”, 115 DH „Pomarańczarnia”, KI „Komenduły”.

W trakcie Jarmarku służbę przy wydawaniu posiłków pełniła 38 SDH im. Emilii Plater.

Zapraszamy do oglądania zdjęć:
Pana Prezydenta Marka Materka
7 Drużyny Wędrowniczej „Summit” im. Jerzego Kukuczki
101 Drużyny Starszoharcerskiej „Lupus”
115 DH im. Janka Bytnara w Wielkiej Wsi
38 SDH im. Emilii Plater
ZHP Hufca Starachowice