Szukaj
Linki
Wspierają nas


Świętokrzyska Sieć Świetlic Podwórkowych projekt realizowany przy współpracy
BIP

Archiwum dla kategorii

Harcerze z naszego Hufca u Premiera, przekazali Betlejemskie Światło Pokoju

We wtorek 19 grudnia 2017 r. harcerze przekazali premierowi Betlejemskie Światło Pokoju. W delegacji ze Świętokrzyskiego była 104. Artystyczna Drużyna Harcerska z Mirca, która uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju uświetniła wykonaniem tradycyjnych kolęd i pastorałek oraz obrzędowych pieśni harcerskich. Delegacji ZHP Chorągwi Kieleckiej przewodniczyli: zastępca komendanta harcmistrz Arkadiusz Szostak oraz harcmistrz Małgorzata Ślaska – zastępca komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej, a zarazem komendantka ZHP Hufca Starachowice.

Źródło: Radio Kielce

Więcej zdjęć można obejrzeć na:
Stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Profilu facebook Betlejemskiego Światła Pokoju

W Tobie jest Światło – BŚP 2017

17 grudnia 2017 r. podczas Drugiego Jarmarku Bożonarodzeniowego starachowiccy harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju władzom miasta i powiatu, oraz mieszkańcom Starachowic. W tym roku w sztafecie światła uczestniczyli przedstawiciele następujących środowisk: 7 DW „Summit”, 15 GDH, 38 SDH, 100 ODH „Wataha”, 101 SDH „Lupus”, 115 DH „Pomarańczarnia”, KI „Komenduły”.

W trakcie Jarmarku służbę przy wydawaniu posiłków pełniła 38 SDH im. Emilii Plater.

Zapraszamy do oglądania zdjęć:
Pana Prezydenta Marka Materka
7 Drużyny Wędrowniczej „Summit” im. Jerzego Kukuczki
101 Drużyny Starszoharcerskiej „Lupus”
115 DH im. Janka Bytnara w Wielkiej Wsi
38 SDH im. Emilii Plater
ZHP Hufca Starachowice

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju


Serdecznie zapraszamy po odbiór Betlejemskiego Światła Pokoju.
Uroczyste przekazanie odbędzie się w niedzielę 17 grudnia 2017 r. o godz. 15.00, na Placu pod Skałkami.

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju – fotoreportaż

Zapraszamy do Galerii zdjęć z przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańcom Starachowic oraz spotkania opłatkowego Hufca.

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Starachowic

W dniach 9-12 grudnia reprezentacja XI Szczepu im Bohaterów Westerplatte oraz 115 Drużyny Harcerskiej „Pomarańczarnia” im. Janka Bytnara wyruszyła do Zakopanego, aby odebrać Betlejemskie Światło Pokoju. Pierwszego dnia odbyła się wędrówka w Tatary, a dokładniej na Halę Gąsienicową oraz nad Czarny Staw Gąsienicowy. Drugiego i już ostatniego dnia odbyła się msza święta w kaplicy na Głodówce. Tam też druhna Naczelnik Małgorzata Sinica przekazała Światło dla harcerzy od skautów ze Słowacji.

Weronika Gozdur

Międzypokoleniowe kolędowanie pod Skałkami


Serdecznie dziękujemy wszystkim środowiskom Hufca ZHP Starachowice, które wzięły udział we wspólnym kolędowaniu na scenie. Dziękujemy też serdecznie Pani wojewodzie Agacie Wojtyszek, że przyjęła nasze zaproszenie i choć na chwilę była razem z nami, Panu Prezydentowi Markowi Materkowi, że razem z Druhną Iloną Traczyk i druhną Elą Pryciak / prezesem stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki/ brawurowo poprowadzili wspólne kolędowanie z mieszkańcami /kto został do końca wie o czym mówimy/.
Na zakończenie starachowiccy harcerze przekazali na ręce Pani Bożeny Wrony przewodniczącej Rady Powiatu, oraz Pani Beaty Stompor członka Zarządu Powiatu i Prezydenta Miasta Marka Materka Betlejemskie Światło Pokoju. Harcerze przekazali też światło wszystkim mieszkańcom, którzy przybyli na plac pod skałkami, a komendantka hufca złożyła życzenia wszystkim mieszkańcom: spokojnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, oraz tego by w swoim życiu potrafili dostrzec każdego człowieka, któremu potrzebna jest nasza pomoc /nawet jeśli nie chce lub nie umie o nią poprosić/ Uroczystość zakończyło „Bratnie Słowo” i harcerska iskra przyjaźni.

Więcej zdjęć można obejrzeć w galeriach:
Pana Prezydenta Marka Materka
ZHP Hufca Starachowice

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju


ZHP Komenda Hufca w Starachowicach serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców dnia 20 grudnia 2015 roku o godz. 16:00 na Plac pod Skałkami na uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju.
Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec odbiera Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce – w tym roku kolej na Polaków. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.


Światło dotarło do nas z Zakopanego gdzie reprezentacja XI Szczepu Im. Bohaterów Westerplatte odebrała je z rąk Naczelniczki ZHP druhny hm. Małgorzaty Sinicy. Starachowiccy harcerze odebrali światło w czasie wigilii hufca w Gimnazjum Nr 2 w Starachowicach. W sobotę środowiska Hufca uczestniczyły w Grze Miejskiej zorganizowanej przez 40 Drużynę Starszoharcerską im. Ryszarda Kaczorowskiego związanej z mottem tegorocznego BŚP – „Zauważ człowieka” i harcerskiej Akcji -”Wyloguj się do życia”
Prosimy o zabranie lampionów.


Switch to our mobile site