Archiwum dla kategorii

Rozkazy Komendantki Hufca

Druhny i Druhowie,
Drużynowi, Komendanci Kręgów, Szczepowi
W związku z wejściem w życie nowych zapisów Statutu ZHP ( od dnia 22.09.2017) proszę o pilne przesłanie do dnia 30.10.2017 danych instruktorów którzy nabyli czynne prawo wyborcze
„§ 37 1.Czynne prawo wyborcze mają członkowie ZHP pełniący funkcję instruktorską, którzy opłacili podstawową składkę członkowską. Czynne prawo wyborcze na zjazdach hufców mają również członkowie ZHP będący instruktorami, którzy pełnią funkcję przybocznego w drużynie bądź gromadzie.”
celem uzupełnienia listy uczestników zjazdu Hufca: Stopień instruktorski, Imię i Nazwisko, środowisko.

hm. Magorzata Ślaska

Do pobrania: Rozkaz-L9-2017

Rozkazy Komendantki Hufca

W dziale Rozkazy, można pobrać Rozkaz-L7-2017. Zapraszamy do lektury.

Rozkazy Komendantki Hufca

W dziale Rozkazy, można pobrać Rozkaz-L2-2017. Zapraszamy do lektury.

Rozkazy Komendantki Hufca

W dziale Rozkazy, można pobrać Rozkaz-L13-2016. Zapraszamy do lektury.

Rozkazy Komendantki Hufca

W dziale Rozkazy, można pobrać Rozkaz-L11-2016. Zapraszamy do lektury.

Rozkazy Komendantki Hufca

W dziale Rozkazy, można pobrać Rozkaz-L2-2016. Zapraszamy do lektury.

Rozkazy Komendantki Hufca

W dziale Rozkazy, można pobrać Rozkaz-L13-2015. Zapraszamy do lektury.

Rozkazy Komendantki Hufca

W dziale Rozkazy, można pobrać Rozkaz-L11-2015, oraz Rozkaz-L12-2015. Zapraszamy do lektury.


Switch to our mobile site