Szukaj
Wspierają nas


Świętokrzyska Sieć Świetlic Podwórkowych projekt realizowany przy współpracy
BIP

Archiwum dla kategorii

Posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich

Najbliższe posiedzenie KSI odbędzie się w piątek 1 grudnia 2017 r. o godzinie 17.30.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o otwarcie próby, oraz wnioski o przyznanie stopnia należy przekazać drogą elektroniczną na adres ksi@starachowice.zhp.pl lub bezpośrednio do biura Hufca ZHP Starachowice, przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia KSIH tj. do 17 listopada 2017 r.

Pozdrawiam

hm. Irena Tuchowska

Posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich

Najbliższe posiedzenie KSI odbędzie się w piątek 3 listopada 2017 r. o godzinie 17.30.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o otwarcie próby, oraz wnioski o przyznanie stopnia należy przekazać drogą elektroniczną na adres ksi@starachowice.zhp.pl lub bezpośrednio do biura Hufca ZHP Starachowice, przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia KSIH tj. do 20 października 2017 r.

Pozdrawiam

hm. Irena Tuchowska

Posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich

Najbliższe posiedzenie KSI odbędzie się w piątek 6 października 2017 r. o godzinie 17.30.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o otwarcie próby, oraz wnioski o przyznanie stopnia należy przekazać drogą elektroniczną na adres ksi@starachowice.zhp.pl lub bezpośrednio do biura Hufca ZHP Starachowice, przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia KSIH tj. do 22 września 2017 r.

Pozdrawiam

hm. Irena Tuchowska

Posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich

Najbliższe posiedzenie KSI odbędzie się w piątek 9 czerwca 2017 r. o godzinie 17-tej.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o otwarcie próby, oraz wnioski o przyznanie stopnia należy przekazać drogą elektroniczną na adres ksi@starachowice.zhp.pl lub bezpośrednio do biura Hufca ZHP Starachowice, przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia KSIH tj. do 26 maja 2017 r.

Pozdrawiam

hm. Irena Tuchowska

Posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich

Najbliższe posiedzenie KSI odbędzie się w piątek 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 17-tej.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o otwarcie próby, oraz wnioski o przyznanie stopnia należy przekazać drogą elektroniczną na adres ksi@starachowice.zhp.pl lub bezpośrednio do biura Hufca ZHP Starachowice w terminie do 20 kwietnia 2017 r.

Pozdrawiam

hm. Irena Tuchowska

Posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich

Najbliższe posiedzenie KSI odbędzie się w czwartek 6 kwietnia 2017 r. o godzinie 17-tej.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o otwarcie próby, oraz wnioski o przyznanie stopnia należy przekazać drogą elektroniczną na adres ksi@starachowice.zhp.pl lub bezpośrednio do biura Hufca ZHP Starachowice, przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia KSIH tj. do 24 marca 2017 r.

Pozdrawiam

hm. Irena Tuchowska

KSI – nowe wzory wniosków

Obowiązujące wzory druków dla osób ubiegających się o stopnie instruktorskie:

PRZEWODNIKA:

Przewodnik – wniosek o otwarcie próby

Przewodnik – program próby do wniosku o otwarcie

Przewodnik – wniosek o przyznanie stopnia

Przewodnik – program próby do wniosku o przyznanie stopnia

PODHARCMISTRZA:

Podharcmistrz – wniosek o otwarcie próby

Podharcmistrz – program próby do wniosku o otwarcie

Podharcmistrz -wniosek_o_przyznanie_stopnia

Podharcmistrz-program próby do wniosku o przyznanie stopnia

HARCMISTRZA:

Harcmistrz-wniosek o otwarcie próby

Harcmistrz-program próby do wniosku o otwarcie

Harcmistrz – wniosek o przyznanie stopnia

Harcmistrz – program próby do wniosku o przyznanie stopnia

Posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich

Najbliższe posiedzenie KSI odbędzie się w czwartek 16 marca 2017 r. o godzinie 17-tej.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o otwarcie próby, oraz wnioski o przyznanie stopnia należy przekazać drogą elektroniczną na adres ksi@starachowice.zhp.pl lub bezpośrednio do biura Hufca ZHP Starachowice, przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia KSIH tj. do 2 marca 2017 r.

Pozdrawiam

hm. Irena Tuchowska


Switch to our mobile site