Posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich

Opis:Najbliższe posiedzenie KSI odbędzie się w piątek 28 czerwca 2019 r. o godzinie 18.00.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski o otwarcie próby, oraz wnioski o przyznanie stopnia należy przekazać drogą elektroniczną na adres ksi@starachowice.zhp.pl lub bezpośrednio do biura Hufca ZHP Starachowice, przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem posiedzenia KSIH tj. do 17 czerwca 2019 r.

Pozdrawiam

hm. Irena Tuchowska

Zakończenie roku harcerskiego

Serdecznie zapraszamy wszystkie środowiska Hufca do udziału w uroczystym zakończeniu roku harcerskiego.

Zbiórka środowisk Hufca: 15 czerwca 2019 r. godz. 9:45, Starachowice, ul. Stanisława Staszica, przy pomniku patrona Hufca.

Godz. 10.00 uroczysty apel środowisk Hufca.

Godz. 11.00  udział w uroczystościach odsłonięcia rzeźb Mariana Świderskiego ps. „Dzik” oraz Edmunda Rachtana ps. „Kaktus” – Starachowice, aleja Armii Krajowej / plac pod Skałkami.